Dyscalculie

begeleiding-kind-individueel-centraal-nederland

Heeft u een leerling in de klas die steeds getallen omdraait? Een kind waarbij het automatiseren maar niet op gang komt? Of leerlingen die geen inzicht lijken te hebben in wat ze doen?

Centraal Nederland heeft de expertise om u als school te ondersteunen in het doen van onderzoek en het geven van adviezen voor begeleiding aan leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie.

Onderzoek dyscalculie

Welke voorwaarden moeten aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor een onderzoek dyscalculie?

  • grote discrepantie tussen rekenontwikkeling en ontwikkeling van de leerling in het algemeen;
  • de problemen zijn ontstaan vanaf het verwerven van de basisvaardigheden. Dus niet pas gedurende de schoolloopbaan;
  • de problemen blijven bestaan, ondanks deskundige begeleiding.

Voortraject

U kunt als school al een hoop doen in het voortraject. Door het afnemen van toetsen als Cito-rekenen, methodetoetsen en de Utrechtse Getalbegrip Toets (UGT) houdt u zicht op de rekenprestaties van uw leerlingen. Door goede analyse en diagnostiek op basis van deze toetsen, kunt u vervolgens het rekenonderwijs afstemmen op de leerling. Belangrijk is dat u bij aanhoudende stagnatie van de resultaten kunt aantonen dat u de leerling passend rekenonderwijs heeft geboden.

Wanneer een leerling ondanks goede begeleiding blijft stagneren, komt hij in aanmerking voor extern onderzoek.

Extern rekenonderzoek conform het protocol ERWD

Centraal Nederland voert de externe rekendiagnostiek uit conform de richtlijnen die beschreven staan in het Protocol ERWD (2011) en het protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen (2012). Enkele van onze medewerkers zijn hiervoor gecertificeerd en opgeleid.

Tijdens het rekenonderzoek brengen we de vier hoofdlijnen van het rekenen in kaart (begripsvorming, procedure-ontwikkeling, vlot rekenen en toepassen). Daarbij wordt gekeken welke hiaten er in de rekenontwikkeling zitten en worden er aanknopingspunten gezocht voor hulp en begeleiding. De diagnostiek is handelingsgericht en geeft concrete handvatten voor de leraar om het rekenonderwijs nog beter af te stemmen op de leerling.

Meer weten?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

In 2011 is het Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie PO verschenen. Centraal Nederland werkt volgens de richtlijnen van dit landelijke protocol.