Leerlingonderzoek

Soms ontstaan er onduidelijkheden over wat er van een leerling verwacht mag worden. Het leren kan stagneren. Dan kan een leerlingonderzoek helpen om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind te verhelderen.

De onderwijsadviseur kijkt samen met de leerkracht, de ouders en de interne begeleider wat een kind nodig heeft om tot een optimale (leer)ontwikkeling te komen.

Het kan gaan om:

  • gesprekken met de leerling;
  • een observatie in de klas;
  • een pedagogisch-didactisch onderzoek;
  • een intelligentieonderzoek;
  • een psychologisch onderzoek naar leermoeilijkheden (o.a. dyslexie en dyscalculie);
  • onderzoek bij gedragsproblemen of emotionele problemen.

Uit het onderzoek volgt een verslag met daarin de onderwijsbehoeften met bijbehorende handelingsgerichte adviezen voor passend onderwijs aan de betreffende leerling. Deze sluiten aan bij de mogelijkheden van de leerling, de leerkracht, de school en de ouders.

Opbrengsten van een leerlingonderzoek:

  • meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling;
  • afstemming over de wenselijke en haalbare aanpak;
  • concrete handelingsadviezen en interventies, passend bij de mogelijkheden van de leerling, de leerkracht, de groep en de ouders;
  • het doel is dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen

Meer weten?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Bijlagen:

intakeformulier school

Intakeformulier ouders-verzorgers