Hoe staat het met de werkdruk op uw school?

Veel mensen binnen het onderwijs ervaren druk om goede resultaten te halen, om te voldoen aan de eisen van inspectie, om leerlingen te motiveren, om de methode op tijd uit te krijgen.

Met de werkwijze van VAKmanschap maakt meesterschap werkt u aan het verlagen van de werkdruk en het vergroten van  het eigenaarschap bij leraren en directies.

Het traject omvat:

Nulmeting

Door een nulmeting willen we antwoord zoeken op onder andere de volgende vragen:

 • Hoe efficiënt is de huidige organisatiestructuur?
 • Hoe staat het met de professionele leercultuur binnen de school?
 • Hoe beleven de leraren op dit moment het werken op de school? Wat zijn belemmerende en stimulerende factoren?
 • Hoe is het gesteld met de organisatorische, didactische en pedagogische vaardigheden?
 • Hoe beleven leerlingen op dit moment het leren op de school?

Plan van aanpak

Op basis van de nulmeting wordt een plan van aanpak opgesteld. We werken vanuit drie pijlers:

 1. Visie van de school
  Een heldere visie helpt om als team te bepalen: dit doen we nog wel, maar dit doen we niet meer.
 1. Organisatiestructuur en leercultuur
  Werkdruk verlagen start met een efficiënte organisatiestructuur en leercultuur. Wat kunnen we hiervan op schoolniveau verbeteren?
 1. Vakmanschap van de leraar
  Afhankelijk van de resultaten van de nulmeting steken we in op didactisch, organisatorisch en/of pedagogisch vakmanschap.
  Een kernelement is didactisch vakmanschap.

Werkdruk verlagen?

Neem dan contact op met jdejong@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330

Directeur Henk van Roekel:

Het eerste wat me in dit traject aansprak is de praktijkgerichtheid ervan

VAKmanschap maakt meesterschap

Pakket bestaat uit:

 • VAKmanschap maakt meesterschap ondersteunt het verlagen van de werkdruk en het vergroten van eigenaarschap bij leraren en directies. Deze denkwijze omvat: NulmetingRapportage.
 • Mogelijkheid om deelaspecten uit te voeren.

€ 1200,-
Nulmeting

Meer informatie