Centraal Nederland

Praktijkervaring coaching taalcoordinator

Man in gesprek met vrouw

Praktijkervaring coaching taalcoordinator

Wat wordt er verwacht van een taalcoördinator? En welke competenties horen daarbij? Aly Meindertsma, leerkracht en taalcoördinator op PCB De Pelikaan in Putten, wilde graag meer verdieping in haar taak van taalcoördinator. Ze volgde daarom het ‘coachingtraject taalcoördinator’ bij Centraal Nederland. Met enthousiasme kijkt ze terug op dit traject.

“De taak van taalcoördinator stond op onze school nog in de kinderschoenen. Ik vond het een leuke uitdaging om deze functie erbij te krijgen maar voelde me tegelijkertijd onzeker over de uitvoering van de taak. Want wat wordt er precies van een taalcoördinator verwacht? En had ik wel voldoende kennis om die taak goed uit te voeren? Nu ik terugkijk op de coaching, kan ik zeggen dat ik niet alleen veel heb geleerd tijdens dit traject maar dat de sessies ook stimulerend en enthousiasmerend waren. Als tastbaar bewijs daarvan ligt er op dit moment bijna een kant-en-klaar taalbeleidsplan voor me. Al tijdens de coaching ben ik daarmee onder begeleiding van de adviseur van Centraal Nederland, Jeanet Crielaard, aan de slag gegaan. Zij gaf aan wat er in het beleidsplan zou moeten komen en liet voorbeelden zien. Als ik een deel had geschreven, gaf zij mij tijdens een volgende sessie daarop feedback.”

Arrangement op maat

“De coaching hield uiteraard meer in dan het schrijven van een taalbeleidsplan. Voorafgaand heb ik met Jeanet Crielaard besproken hoe we de zeven sessies van elk twee uur konden invullen. Het traject is afgestemd op mijn leervragen en op de situatie bij ons op school. Alle domeinen van taal zijn aan de orde geweest maar er is extra aandacht besteed aan spelling omdat we op school juist een spellingstraject waren ingegaan. De methodiek van José Schraven, Zo leer je kinderen lezen en spellen, is ingevoerd en dus zijn we tijdens de coaching daarmee bezig geweest. Ook hebben we gekeken naar de doelen en leerlijnen voor effectief spellingonderwijs, een goed format voor groepsplannen en interventies voor zwakke leerlingen. Prettig vind ik ook dat we de overzichten binnen ParnasSys goed onder de loep hebben genomen. Schoolanalyse met dwarsdoorsnede en trendanalyse, groepsanalyse, leerjaaranalyse en leerlingenanalyse….ik weet nu exact wat ik daarmee kan doen! Door de coaching heb ik mijn taak als taalcoördinator helder voor ogen gekregen. Ik heb er zin in om daar de komende tijd invulling aan te gaan geven!”

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief