Professionalisering directeuren       

Wilt u een update en een scan van uw eigen professionaliteit?

Centraal Nederland levert zoveel mogelijk maatwerk. In overleg met u verzorgen wij een training die is toegespitst op uw specifieke situatie. 

Wij bieden trainingen:

 • Beleidsvorming

  Hierbij valt te denken aan een begeleiding bij de aanpak van visietrajecten en de (organisatie)ontwikkeling van de school. We besteden aandacht aan het ontwikkelen van een strategisch beleid en we kijken hoe dit beleid is te vertalen naar een schoolplan. Voor passend onderwijs is dit een actueel thema.
  Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in de kwaliteitscyclus van de zorg, bij governance en meervoudige publieke verantwoording

 • Veranderstrategieën

  Wij begeleiden u met uw communicatiebeleid en de branding van uw school. Een actueel onderwerp dat beleidsmatig is uit te werken in een communicatieplan is bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid. Maar ook het opstellen en bijhouden van uw veiligheidsbeleid behoort tot onze specialismen.

 • Coaching

  Voor het ontwikkelen van persoonlijke en vakinhoudelijke competenties bent u bij ons aan het goede adres. Daarvoor bieden wij een coaching op maat. Dit is zowel via integrale intervisiebijeenkomsten als door video-interactiebegeleiding mogelijk. Daarnaast kunt u denken aan persoonlijke ontwikkelmogelijkheden op het gebied van effectief werken, effectief vergaderen en time-management.

 • Personeelsbeleid

  Wij ondersteunen u bij de professionalisering van uw organisatie. Hierin kunnen wij u begeleiden door het afnemen van klassenbezoeken, flitsbezoeken en het geven van feedback op velerlei deelterreinen.

Kiest u voor de persoonlijke ontwikkeling van schoolleiders?

Neem dan contact op via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.