Onderwijsmanagement       

De adviseurs management en organisatie van Centraal Nederland kunnen u op verschillende manieren ondersteunen bij het uitvoeren van managementtaken.

Van een school wordt verwacht dat deze zich flexibel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Maar ook dat de school een eigen koers vaart vanuit een eigen heldere identiteit en visie.