Rouw op school         

Helaas krijgt iedere school er vroeg of laat mee te maken: het overlijden van ouders van leerlingen, leerlingen zelf of een leerkracht. De school gaat dan een heftige en verdrietige periode in. Er is ook veel te regelen: alle betrokkenen informeren, leerlingen en personeel opvangen en nadenken over de eventuele inbreng van de school bij de rouwdienst.

Het is goed om hierover na te denken en een protocol op te stellen, ook al is er nog niets aan de hand. Als de situatie zich dan voordoet, liggen er al documenten waarin precies staat wat er moet gebeuren. Centraal Nederland kan u hierbij ondersteunen.

Ook is het goed om onderwerpen als dood en verlies bespreekbaar te maken op school. Niet alles in het leven is nu eenmaal mooi en leuk. Juist ook vanuit christelijk oogpunt kun je hiermee aan de slag. Komt er dan rouw op school, dan is hierop aan te sluiten en is het onderwerp niet geheel vreemd.

Deskundige hulp van buiten

Het rouwen van kinderen verloopt vaak anders dan bij volwassenen en het verschilt ook per leeftijdsfase. Het is belangrijk dat de school hier kennis van heeft om ook zo nodig te kunnen doorverwijzen naar hulpverlening. Daarnaast kan het prettig zijn om hulp of advies van buiten in te roepen. Je hebt als school immers heel direct met het verdriet en de rouw te maken.

Naast ondersteuning kunt u ook bij ons terecht voor de lesdoos Rouw en Tranen met daarin diverse materialen voor verwerkingsopdrachten in de groep.

Wilt u goed voorbereid zijn op rouwsituaties?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.