Interne en externe vertrouwenspersoon

Wilt u een interne vertrouwenspersoon (IVP)  die groeit in zijn/haar functie voor vertrouwenskwesties die spelen binnen uw school? Vindt u het van belang dat deze vertrouwenspersoon zich verder ontwikkelt?

Bij Centraal Nederland kunnen (toekomstige) interne vertrouwenspersonen een training volgen, individueel maar ook in groepen (bijvoorbeeld voor een schoolvereniging). Centraal staan kennisontwikkeling, oefening van (gespreks-)vaardigheden en gevarieerde casusbesprekingen. De training is zowel voor interne vertrouwenspersonen uit het primair als uit het voortgezet onderwijs.

In drie bijeenkomsten van tweeënhalf uur komen aan de orde:

  • Hoe kan ik als vertrouwenspersoon een bijdrage leveren aan de Veilige School?
  • Een heldere afbakening van de taken van de interne vertrouwenspersoon en de externe vertrouwenspersoon.
  • Werken met de (eigen) klachtenprocedure.
  • Actuele ontwikkelingen en wettelijke kaders, zoals de wet sociale veiligheid, de aangescherpte meldcode en de meldplicht.
  • Eerste opvang van de klager, het probleem in kaart brengen, wat zijn mogelijke vervolgstappen?
  • Het geven van voorlichting over het voorkomen van klachten en over de eigen rol.
  • Oefenen van gespreksvaardigheden met concrete casussen: soorten gesprekken; omgaan met emoties en agressie; gespreksfaseringen, etc

Kosten

  • Drie bijeenkomsten van tweeënhalf uur: €1.950,-
  • In overleg met u kunnen wij de cursus ook op maat aanbieden.

Beschikbaar voor uw school: CN externe vertrouwenspersoon

Steeds meer scholen/schoolverenigingen benoemen een externe vertrouwenspersoon (EVP) van Centraal Nederland. Onze externe vertrouwenspersonen zijn goed opgeleid, kennen de onderwijsomgeving van binnenuit, zijn bekend met onderwijskundige zaken en kunnen inschatten hoe reëel een klacht is.

Op zoek naar een training voor interne contactpersonen of naar een externe vertrouwenspersoon?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.

Lerarenregister

De “Training interne vertrouwenspersoon” is gevalideerd door de registercommissie en is te vinden onder het registernummer 9pGkms3ktb en met 9 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl