Hoe moet je handelen bij klachten over geweld, pesten, grensoverschrijdend seksueel gedrag? Of klachten over onderwijskundige zaken? Hoe zet je een goed preventief beleid op tegen machtsmisbruik?

De antwoorden op deze vragen en nog veel meer, zijn te vinden in onze digitale Basismap Veilige School.

Voor wie is de Basismap Veilige School?

  • interne vertrouwenspersonen krijgen praktische ondersteuning;
  • besturen en directies ontvangen concrete informatie.

Waarover gaat de Basismap Veilige School?

  • klachten over machtsmisbruik, zoals:
    • geweld, agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie;
  • klachten over onderwijskundige zaken;
  • het profiel en de taken van interne en externe vertrouwenspersonen;
  • wet- en regelgeving, te nemen stappen en procedures;
  • praktische documenten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Inhoud

Kaders
Kaders, relevante begrippen, wetgeving en verplichtingen, het beleid van de school én de rol van het Veiligheidsplan, de AVG.

Klachtenbehandeling
De klachtenbehandeling, de functies van en stappenplannen voor interne en externe vertrouwenspersonen, de positie van de aangeklaagde, de optie van vertrouwensleerlingen, de eisen voor registratie en privacy, omgaan met geheimhouding.

Preventie en voorlichting
De signalerende taak van de interne vertrouwenspersoon, preventie van machtsmisbruik en voorlichting over de klachtenregeling, gedragscode/gedragsregels en sanctiebeleid, een multiculturele omgeving, het beleid over actief burgerschap.

Bijlagen

Concrete voorbeelden en uitwerkingen van voorlichtings- en preventiemogelijkheden én curatieve aspecten. Documenten die direct in de praktijk toepasbaar zijn, zoals voorbeeldbrieven, voorbeeldfolders voor kinderen, voorbeeldlessen voorlichting voor leerlingen, etc.

Meer informatie?

Neem contact op met Eefje Brandsen (06-33141362), onderwijsadviseur leerlingenzorg en externe vertrouwenspersoon.

Basismap Veilige School

Digitale map
(optie: met logo van de school op de PDF-documenten ad € 37,50)

1 school (éénpitter)       € 100,-
2-5 scholen                        € 200,-
6-10 scholen                     € 500,-
>10 scholen                       € 750,-

Serviceabonnement: scholen krijgen bij wettelijke aanpassingen een update van de map toegestuurd.

Scholen die de oude, papieren map in bezit hebben, kunnen met 50% korting de digitale aanschaffen en worden daarna van updates voorzien.

€ 100,-
voor 1 school, bij meerdere scholen geldt een kortingsstaffel

Meer informatie