Supervisie    

shutterstock_15037837

De leerkracht doet ertoe. Ik dus ook, maar hoe dan? Wie ben ik als professional in het onderwijs? Welke visie heb ik op leren, onderwijs en opvoeden? Al die ‘gediagnosticeerde’ kinderen, hoe kan ik nog lesgeven?

Supervisie geeft u de mogelijkheid om gedurende een periode van ongeveer een half jaar bewust stil te staan bij deze vragen. Zo krijgt u de ruimte om na te denken over uw gedrag als onderwijsprofessional en hierin -zo nodig- verandering aan te brengen.

Wat is supervisie?

Als professional weet u niet altijd precies waarom u handelt zoals u handelt. Misschien handelt u intuïtief  op grond van uw ervaring. Wanneer u, als professional, een veranderingsproces wilt doormaken dan kan dit het beste als u de situatie of een ervaring leert begrijpen. Daarom staat in supervisie de reflectie centraal. Het begrijpen van eigen gedrag en handelen is een essentieel aspect van het reflectie- en leerproces.

Wat is het verschil tussen supervisie en coaching?

Gedurende de supervisie gaat het niet alleen over de uitvoering van het werk maar juist ook over de persoon van de professional en zijn / haar ontwikkeling. Er is een pendelbeweging gaande tussen het beroep en de persoon. Hierin onderscheidt supervisie zich van werkbegeleiding, coaching of een consultatie. Supervisie geeft inzicht in eigen handelen en leert hoe van eigen ervaringen is te leren. Zo draagt supervisie bij aan een gerichte en optimale professionalisering!

Je bewust worden van wat je vertrouwd is, maakt het vertrouwde rijker

Wat is het doel van supervisie?

  • inzicht krijgen in eigen handelen;
  • leren uit de dagelijkse praktijk van het beroep en hierin verandering kunnen aanbrengen;
  • ontwikkelen van de eigen professionaliteit door ‘leren te leren’;
  • balans vinden in de hectiek van de dagelijkse onderwijspraktijk. 

Opzet van supervisietraject

  • Een supervisietraject heeft minimaal 10 bijeenkomsten.
  • De zittingen vinden eens in de twee of drie weken plaats.
  • Het leren gebeurt niet alleen tijdens de zitting maar vooral in de praktijk.
  • Uitgangspunt van een bijeenkomst is een praktijksituatie en een reflectieverslag van de deelnemer(s). In de praktijksituatie staat centraal wat de deelnemer wil leren. In het reflectieverslag beschrijft hij of zij wat er na de laatste zitting is geleerd; het leren ‘leren’ komt hierin tot uitdrukking.
  • Supervisie kan individueel, triadisch (met 2 supervisanten) of als groepssupervisie (max. 3 supervisanten). Om een triadisch of groepssupervisietraject te volgen, is het niet noodzakelijk om elkaar te kennen of via het werk met elkaar verbonden te zijn. Dit mag natuurlijk wel. 

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders, special educational teachers en directeuren.

Na afloop van het supervisietraject ontvangen deelnemers een LVSC-verklaring (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde). Voor meer informatie ww.lvsc.eu

Wilt u een supervisietraject ingaan?

Neem dan contact op via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.