Schoolvideo interactiebegeleiding   

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een praktische methodiek die leerkrachten in hun werk ondersteunt. SVIB kan ingezet worden voor de aanpak van een probleem, maar ook voor professionalisering. Videobeelden van eigen lessen worden bekeken en geanalyseerd samen met een onderwijsadviseur.

SVIB kunt u inschakelen voor:

 • individuele leerlingen,
 • groepsproblemen,
 • gesprek met een leerling,
 • leerkrachtbegeleiding,
 • professionalisering van leerkrachten of interne begeleiders,
 • ontwikkeling van pedagogisch klimaat binnen de school,
 • onderwijsvernieuwing,
 • interactieanalyse van niet-leerlinggebonden situaties, zoals oudercontacten en vergaderingen.

Analyse van de videobeelden zorgt voor bewustwording van eigen handelen in de klas. Zo start een proces van ‘leren van jezelf’.

Aanpak bij SVIB:

 • start met intakegesprek waarin een doelstelling wordt geformuleerd,
 • meestal wordt er meerdere keren gefilmd,
 • de opnames worden door de leerkracht en filmer bekeken en geanalyseerd,
 • elk nagesprek wordt besloten met één of meerdere werkpunten,
 • daarna volgt een tweede opname om te kijken naar het effect van een verandering,
 • de cyclus herhaalt zich zo vaak als nodig.

Verschillende onderwijsadviseurs van CN zijn gecertificeerd om deze vorm van begeleiding toe te passen.

Voordelen van SVIB:

 • probleemoplossend en handelingsgericht,
 • werkt eerder vanuit sterkte dan vanuit zwakte,
 • het gesprek vindt plaats naar aanleiding van objectief waarneembaar gedrag,
 • micro-analyses (per seconde) zijn mogelijk,
 • gedragingen worden op bewust niveau gebracht,
 • het maakt reflectie op dieper liggende factoren mogelijk,
 • effect van het leerkracht-handelen op de kinderen wordt zichtbaar,
 • mogelijkheid om later op een rustig moment nog eens terug te kijken,

Wilt u SVIB inschakelen voor uzelf of een teamlid?

Neem dan contact via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.