Een persoonlijke coach voor leerkrachten  

Centraal Nederland coaching leerkrachten

Wenst u meer inzicht in uw persoonlijk functioneren? Wilt u uw persoonlijke vaardigheden vergroten? Met een coach van Centraal Nederland bepaalt u het doel van een coachingtraject. Samen stelt u een stappenplan op met leerdoelen, leerresultaten en een planning. Uw vragen zijn daarbij het uitgangspunt. Met uw coach bepaalt u steeds wat u hebt bereikt en welke resultaten u nog wilt behalen.

Doel:

Het doel is sterk afhankelijk van de persoonlijke leervragen. Wel zijn er in het algemeen een paar doelen te noemen:

  • bewust worden wat de effecten zijn van het eigen gedrag (inzicht in gedachtepatronen),
  • nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het eigen gedrag,
  • verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, teamvaardigheden en denkvaardigheden.

De CN-coaches zijn allen onderwijsadviseur. Zij hebben veel praktijkervaring; dit kan een waardevolle aanvulling zijn

Aanpak:

Coaching door CN is maatwerk, maar gebeurt volgens een vast protocol:

  • (intake)gesprek met betrokkene, coach en leidinggevende,
  • (vervolg)gesprek tussen coach en betrokkene,
  • vaststellen vorm van de coaching: intervisie met de coach als deskundige, een begeleidingstraject of een coaching die overgaat in een bekwaamheidsonderzoek,
  • verslaglegging na iedere bijeenkomst,
  • aan het eind een evaluatierapport.

Is een persoonlijke coach wat voor u?

Neem contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.