Centraal Nederland

Dyscalculie

dyscalculie bij leerling - twee meiden staan bij het krijtbord

Een leerling met dyscalculie

Als leerkracht wil je natuurlijk het beste uit al jouw leerlingen halen, maar wat als sommigen van hen moeite hebben met rekenen? Heb je bijvoorbeeld leerling in de klas die steeds getallen omdraait? Dat kan duiden op dyscalculie.

Voldoet jouw leerling aan de voorwaarden om met een onderzoek te kunnen starten?

  • Er een groot verschil zichtbaar tussen de rekenontwikkeling en de ontwikkeling van de leerling in het algemeen.
  • De moeite met rekenen ontstond in de lagere groepen en niet pas in de bovenbouw.
  • De school moet aantonen dat er uitvoerige rekenbegeleiding is geweest. Door toetsuitslagen kunnen we beoordelen of er aanhoudende stagnatie is, ondanks de goede begeleiding. Voordat je een leerling aanmeldt, is het belangrijk dat dit goed in kaart is gebracht.

Centraal Nederland heeft de expertise om scholen en leerkrachten te ondersteunen in het doen van onderzoek naar dyscalculie. Ook geven we adviezen en begeleiden we leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie.

dyscalculie bij leerling

Rekenonderzoek

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, dan voeren we de rekendiagnostiek uit volgens de richtlijnen die beschreven staan in het Protocol ERWD en het protocol Dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen.

We brengen de vier hoofdlijnen van het rekenen in kaart: begripsvorming, procedure-ontwikkeling, vlot rekenen en toepassen. We beoordelen welke gaten er in de rekenontwikkeling zitten en zoeken naar aanknopingspunten voor hulp en begeleiding.

Het doel van dit onderzoek is om de leerkracht concrete handvatten te geven om het rekenonderwijs nog beter af te stemmen op de leerling.

Aanmelden voor een onderzoek? Stuur het ingevulde document naar info@centraalnederland.nl.

Contact opnemen

Heb je vragen over dyscalculie of over het aanmelden voor het onderzoek? Vul dan het contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meisje aan schooltafel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief