SpellingSpeurders als follow up van dyslexiebehandeling

In elke klas zitten wel 3 of 4 leerlingen die maar moeite blijven houden met spelling. Deze zwakke spellers hebben blijvend aandacht nodig vanuit een regelgeleide aanpak in combinatie met inprentingstechnieken. Ook de ernstige dyslectische (ED) leerlingen die een dyslexiebehandeling hebben gehad vallen hieronder.

Onderzoek

In 2015 heeft H. Gerritsen (VU Amsterdam) onderzoek gedaan naar de effecten van dyslexiebehandelingen. Zij onderscheidt in haar onderzoek effecten op de korte termijn en effecten op de langere termijn.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de vergoede dyslexiebehandeling leidt tot een flinke vooruitgang op de spellingtoetsen op korte termijn. Maar op lange termijn gaan de leerlingen weer achteruit in hun spellingvaardigheid. Ze vergroten daarmee hun achterstand op de rest van de klas weer. De behandeling kan dus geen langdurige verbetering op spelling bewerkstelligen.

Onderzoek toont aan dat begeleiding van spelling nodig blijft na dyslexiebehandeling

Didactische resistentie

Inmiddels is breed onderkend dat ED een neurobiologische basis heeft, die veroorzaakt wordt door een cognitieve verwerkingsstoornis. Dat blijkt onder andere uit de mate waarin leerlingen het geleerde niet kunnen opslaan (didactische resistentie). Om te leren spellen, leren kinderen gebruik te maken van strategieën en ezelsbruggetjes. Deze moeten veelvuldig herhaald en blijvend geoefend worden! Gerritsen pleit daarom voor extra begeleiding na de dyslexiebehandeling.

SpellingSpeurders is bij uitstek geschikt om leerlingen met ED te begeleiden na hun dyslexiebehandeling en hen zo verder te helpen in hun ontwikkeling!

Nieuwsgierig naar Spellingspeurders?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.