Centraal Nederland

Cursus: Kansen grijpen om taal en denken bij jonge kinderen te stimuleren

Kinderen aan het spelen

Cursus: Kansen grijpen om taal en denken bij jonge kinderen te stimuleren

Voor wie?

Leraren groep 1 t/m 3 en intern begeleiders

Waar gaat het over?

Jonge kinderen zijn volop bezig hun spreektaal te ontwikkelen. Dat leidt tot mooie uitspraken als: “Dat vind ik beterder” en “Juf, hij slaade mij”. Hoe kun je als leerkracht het spreken en denken van kinderen stimuleren?

Kleuters breiden hun taalvaardigheid uit door taal te horen in combinatie met het spreken ervan. De effecten van het stellen van verschillende soorten vragen aan kinderen zijn groot. Ook het taalgebruik van de leraar maakt het verschil.

Kinderen aan het spelen

Inhoud

We starten het programma met de fasen van de taalontwikkeling van jonge kinderen en met een introductie van de (tussen)doelen voor taalontwikkeling. Daarna ga je zelf aan de slag met je eigen taalgebruik en de aanpassing hiervan aan het niveau van jonge kinderen.

Naast het zelf oefenen met het stellen van de juiste denkvragen komen de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe kan ik mijn eigen taalgebruik inzetten als didactisch instrument (taalaanbod)?
  • Hoe kan ik ruimte scheppen voor actieve deelname van kinderen aan gesprekken (taalproductie)?
  • Hoe kan ik de kwaliteit van de inhoud van taaluitingen van jonge kinderen stimuleren?
  • Hoe kan ik feedback geven op taaluitingen van kinderen?

Als een rode draad door het programma lopen steeds de leerkrachtvaardigheden en interactievaardigheden. We bekijken met elkaar een aantal ‘good practices’ in de vorm van uitgeschreven voorbeeldteksten en dvd-fragmenten.

Ter afsluiting krijg je een opsomming van betekenisvolle activiteiten die geschikt zijn om de mondelinge taal van kinderen te stimuleren.

Aanmelden voor een cursus

Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en zijn flexibel in de uitvoering van een cursus. Heb je liever een bijeenkomst meer of minder? Neem gerust hierover contact met ons op! Een cursus behoort immers zo goed mogelijk aan te sluiten bij jullie leerlingen, team en school. De prijzen van onze cursussen zijn dan ook op aanvraag.

Heeft jullie team behoefte aan scholing over een specifiek thema dat niet in deze brochure staat vermeld? Neem dan ook contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan wellicht één of meerdere bijeenkomsten op maat verzorgen.

Inge den Boef

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief