Cursus ‘Vastgeplakt aan de smartphone’

Smartphonegebruik van ouders en de ontwikkeling van jonge kinderen

Als ouders van jonge kinderen in het bijzijn van hun kind vaak de smartphone gebruiken, kan dit een negatieve invloed hebben op de hechting en taalontwikkeling van hun zoon of dochter. In deze cursus leer je hoe dat werkt, maar ook hoe je ouders hiervan bewust kunt maken.

“Veel ouders hebben geen grip op hun eigen telefoongebruik. Het is een epidemie met vergaande invloed”, zegt Jan Derksen, hoogleraar klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat komt er in de cursus aan bod?

In de cursus kijken we naar de effecten van het gebruik van smartphones op de hechting en taalontwikkeling van jonge kinderen. We bespreken manieren waarop je ouders bewust kunt maken van het effect van smartphonegebruik op de ontwikkeling van hun kind.

Dit doen we door:

  • het bekijken en bespreken van beeldmateriaal, en
  • onze eigen praktijkervaringen ernaast te leggen.

Vervolgens toetsen we dit alles aan de theorie van de ontwikkelingspsychologie. Deze cursus geeft je onderbouwde informatie en tips om overmatig smartphonegebruik van ouders bespreekbaar te maken.

De bijeenkomst duurt tweeënhalf uur.

Deelnemers

Deze cursus is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en leerkrachten van groep 1 en 2

Over dit onderwerp kunnen we ook een oudercursus op locatie verzorgen.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar
085 -8 330 330.