Centraal Nederland

Visie

Docenten met elkaar in gesprek

Visie- en organisatieontwikkeling

Wil jij graag een schoolvisie ontwikkelen of aanscherpen? Dan herken jij jezelf en het team waarschijnlijk in de volgende punten:

Jouw team is met honderd dingen tegelijk bezig
Het is lastig om keuzes te maken tussen wat prioriteit heeft op de lange termijn en wat op korte termijn echt moet gebeuren
Je vindt het belangrijk maar ook moeilijk om over beleid na te denken en een visie op papier te zetten
Het team dreigt inspiratie of motivatie kwijt te raken
De directie heeft de taak om een nieuwe verandering door te voeren maar ze stuiten op weerstand
Het team is ontwikkelingsmoe

Je bent tot de conclusie gekomen dat het van groot belang is om jullie onderwijsvisie te herzien. Misschien wil je ook wel de identiteit van de school onder de loep nemen.

Wij kunnen je in dit proces begeleiden!

Ben je op zoek naar ondersteuning of wil je vrijblijvend sparren over visieontwikkeling? Neem dan contact met ons op.

Docenten met elkaar in gesprek

Ervaringsverhaal

Zonder trajectbegeleiding van Centraal Nederland hadden we de doelen gemist! Deze externe deskundigen hebben ons geholpen om de horizon te verbreden. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we met onze luchtfietserij niet aan de borging van de leerdoelen hadden gedacht. Daar heeft de trajectbegeleider van Centraal Nederland ons weer doen landen. Haar begeleiding met humor en scherpte zet mensen in beweging.

Een directeur van een basisschool in Rijssen

Neem contact op

Maatwerk door Centraal Nederland?

Onze onderwijsadviseurs hebben veel ervaring opgedaan in diverse organisaties binnen en buiten het onderwijs. Daarom kunnen we zeer goed ondersteunen op het gebied van visieontwikkeling en procesbegeleiding. We hebben veel kennis van didactiek en het pedagogisch klimaat, waardoor we jullie team écht verder kunnen helpen.

Stuur jouw vraag in op het contactformulier en we gaan graag op zoek naar de juiste ondersteuning voor jouw school.

Twee docenten praten met elkaar

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief