Centraal Nederland

NT2

Leerkracht voor de groep met letter B

NT2 – Nederlands als tweede taal

Heb je regelmatig nieuwe leerlingen op school die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen? Misschien wonen de anderstalige kinderen pas kort in Nederland en spreken ze nog alleen hun moedertaal. Deze NT2-leerlingen wil je natuurlijk de juiste ondersteuning bieden, met de juiste doelen en leerlijnen. Denk ook aan leermiddelen en niveaubepaling taalvaardigheid.

Wij maken samen met jou een NT2-plan voor jouw leerling(en). Hierbij bieden we maatwerk en kunnen daarom gerichte ondersteuning bieden voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8.

Leerling die begeleid wordt

Ons NT2-advies is maatwerk

Wat kun je in elk geval verwachten?

 • Aandachtspunten die belangrijk zijn voor de eerste weken op school.
 • Niveaubepaling van de taalvaardigheid van de leerling.
 • Concrete aanwijzingen en materialen waarmee je direct aan de slag kunt.
 • Tussentijdse evaluatie van het NT2-plan: meten van de vooruitgang in taalvaardigheid, eventuele aanpassingen in de begeleiding van het kind.
 • Doelen en leerlijnen voor het eerste schooljaar voor woordenschat, technisch lezen, spelling en rekenen.

Goed NT2-onderwijs geeft anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen betere onderwijskansen en het perspectief om later een zinvolle bijdrage aan onze maatschappij te leveren.

Training

Basistraining NT2 

In deze korte training van drie bijeenkomsten van tweeënhalf uur, bieden wij jou handvatten om gerichte ondersteuning te geven aan anderstalige nieuwkomers op jouw school. De training is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en onderwijsassistenten voor wie het NT2-onderwijs nieuw is en die graag doelgericht te werk gaan in de begeleiding van anderstalige kinderen op hun school.

Wat kun je verwachten?

 • Informatie over NT2-ontwikkeling en meertaligheid
 • Doelen en leerlijnen in NT2-onderwijs
 • NT2-methoden
 • Woordenschatontwikkeling volgens het 4-taktmodel van Verhallen
 • Taalgericht onderwijs
 • Individuele ondersteuning en/of begeleiding in de groep
 • Wen aanpak voor technisch lezen, spelling en rekenen
Twee docenten praten met elkaar

Studiedag

Wij kunnen een studiedag verzorgen over de opvang van anderstalige nieuwkomers of vluchtelingenkinderen. Dit kan ook in combinatie met de sociaal-emotionele problematiek van vluchtelingenkinderen. Denk bijvoorbeeld aan een dagdeel NT2-ontwikkeling en een dagdeel traumaverwerking.

Neem contact met ons op om jouw wensen voor een programma op maat te bespreken.

Taalklas

Wil je voor de opvang van anderstalige nieuwkomers een taalklas opzetten op bovenschools of gemeentelijk niveau? Wij hebben hier veel ervaring mee en denken graag met je mee over de inhoudelijke en organisatorische invulling van een taalklas.

Leerling speelt met een telraam

Handboek op maat

Om goed voorbereid te zijn op anderstalige kinderen, is het handig om een praktisch protocol NT2 op de plank te hebben. Wij bieden een overzichtelijk handboek met richtlijnen voor doelen, leerlijnen, materialen en tal van tips en tools voor de anderstalige nieuwkomer. Zo hoef je niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden als een anderstalig kind op school wordt aangemeld. In plaats daarvan kun je direct met het kind aan de slag.

Afgestemd op jouw situatie stelt Centraal Nederland een protocol NT2 op. Het resultaat: een handboek op maat waar je jaren mee vooruit kunt!

Wil je meer weten over de verschillende mogelijkheden van ons NT2-aanbod?

Neem dan contact op via het contactformulier of mail naar info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief