Wijzigingen voor doorverwijzen; protocol 3.0

Belangrijke informatie voor doorverwijzing, diagnostiek en behandeling

 

Veranderingen vergoedingsregeling dyslexieonderzoek en behandeling vanaf januari 2022

 

Met ingang van 1 januari 2022 zal het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021) van kracht zijn. Dit protocol vormt de leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie vanuit de Jeugdwet. In dit protocol, dat Centraal Nederland gebruikt, zijn criteria vastgesteld voor: doorverwijzing, diagnostiek en behandeling.

De implementatie van dit nieuwe protocol heeft, omdat het te maken heeft met de doorverwijzing, enkele consequenties voor het handelen van scholen in het kader van vergoede dyslexiezorg.

 

Van de criteria die te maken hebben met de doorverwijzing gaan er twee veranderen:

 

  1. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt Ernstige Dyslexie (ED)

In de doorverwijzing en diagnostiek is de aanwezigheid van een andere ontwikkelingsstoornis (comorbiditeit: bijvoorbeeld ADHD in combinatie met dyslexie) alleen geen reden meer om niet voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking te komen. Centraal Nederland gaat bij mogelijke comorbiditeit na of een dyslexiebehandeling, gezien de complexiteit van de problematiek, de meest effectieve aanpak is. Een kind komt voor vergoede diagnostiek en eventueel behandeling in aanmerking als blijkt dat er geen belemmerende kindfactoren aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid.

 

  1. Zeer ernstige leesproblemen als noodzakelijke voorwaarde

Een leerling komt alleen in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg wanneer de school in een leerlingdossier onderbouwt dat er bij een leerling sprake is van een ernstige en hardnekkige achterstand bij het lezen. Het nieuwe protocol hanteert hierbij strengere criteria: er moet in ieder geval sprake zijn van ernstige woordleesproblemen. Daarnaast kan er ook sprake zijn van een (ernstig) spellingprobleem, maar als criterium voor doorverwijzing speelt de ernst van het spellingprobleem geen rol meer. Volgens de criteria in het nieuwe protocol is een ernstig leesprobleem de enige, noodzakelijke voorwaarde voor doorverwijzing.

Vragen?

Voor verdere uitleg hierover organiseert Centraal Nederland 3 webinars voor scholen waarin de belangrijkste veranderingen besproken worden en er gelegenheid is voor het stellen van vragen:

Data:

  • 8 december – 15 uur tot 16 uur
  • 19 januari – 15 uur tot 16 uur

Aanmelden voor deze webinars kan door een mail te sturen naar info@centraalnederland.nl . Vermeld u daarbij uw naam, naam school, de datum waarop u het webinar wilt bijwonen èn het e-mailadres waarop u de link voor het webinar wenst te ontvangen.

Brief implementatie PDDB 3.0      Leidraad Ernstige Dyslexie     Handreiking voor de invulling van ON 2 3 en 4_versie3.0    Richtlijn omgaan met doublures