Centraal Nederland

Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon

Externe Vertrouwenspersoon (EVP)

Als externe vertrouwenspersoon zijn we er voor de intervisiebijeenkomsten met interne vertrouwenspersoon en voor klachtbehandeling. Zowel ouders als personeel kunnen bij de EVP aankloppen als er sprake is van ongewenst gedrag en/of machtsmisbruik. Daarnaast leiden we ook interne vertrouwenspersonen op.

Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI)

De Vertrouwenspersoon Integriteit speelt een rol bij vermoedens van integriteitsschendingen of ernstige misstanden, en bij de preventie ervan. Bij ernstige misstanden in het onderwijs valt te denken aan: diefstal van schoolspullen of gelden, onjuiste opgave van leerlingenaantallen of manipuleren van toetsuitslagen.

Zijn er medewerkers in een organisatie die voor hen onaanvaardbare integriteitskwesties hebben? Dan heeft de Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) voor hen in de eerste plaats een klankbordfunctie. Daarnaast heeft de VPI een adviesfunctie.

Heb je behoefte aan de inzet van een externe VPI of ondersteuning bij het opstellen van een regeling? Neem dan contact op met Centraal Nederland.

Contact opnemen

Op zoek naar een externe vertrouwenspersoon of een VPI? Vul onderstaand contactformulier in of mail naar info@centraalnederland.nl. Je kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.

Vrouw achter laptop

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief