Passend onderwijs voor gedrag in groepen

De kern van passend onderwijs is dat alle leerlingen – ook die extra begeleiding nodig hebben – zich optimaal kunnen ontwikkelen op school. Weet u hoe u passend onderwijs voor gedrag in groepen kunt realiseren?

De training Passend Onderwijs voor Gedrag in Groepen van Centraal Nederland geeft antwoord op deze  vraag.

We gaan daarbij uit van de methode Positive Behavior Support (PBS), beschreven in PBS Goed gedrag kun je leren! (Golly en Spraque). Deze methode richt zich op school-, klassen-, en individueel niveau én op samenwerking met het gezin. Het programma biedt steun aan alle kinderen van de school, zowel aan hen die extra ondersteuning kunnen gebruiken als aan hen die intensieve begeleiding nodig hebben.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1:

 • PBS voorkomt veel gedragsproblemen en is zinvol voor alle kinderen;
 • positief geformuleerde afspraken op school binnen drie thema’s: veiligheid, respect, verantwoordelijkheid;
 • groepsvorming, uitgaande van drie basisbehoeften: erbij willen horen, invloed willen uitoefenen en behoefte aan persoonlijk contact. Hierbij onderscheiden we vier fasen: forming, storming, norming, performing.

Bijeenkomst 2:

 • regels en routines schoolbreed afspreken en uitvoeren;
 • de noodzaak van deze afspraken en het gezamenlijke commitment om elkaar te stimuleren de afspraken na te komen;
 • groepsplannen op drie niveaus: de basis voor het aanleren en oefenen van waarden voor alle kinderen, een extra ondersteuning voor 7 – 10 procent van de kinderen die dat nodig heeft en een individueel handelingsplan, opgesteld aan de hand van een gedragsfunctieanalyse voor enkele leerlingen (1 – 5 procent).

Bijeenkomst 3:

 • de mogelijke aanpak voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld voor kinderen met ADHD of PDD-NOS;
 • het gebruik van een functionele gedragsanalyse om de onderwijsbehoeften en aanpak van kinderen met specifieke problemen te bepalen;
 • voorbeelden en aan te dragen casussen.

Algemene informatie:

 • de bijeenkomsten gaan door als er minimaal 10 deelnemers zijn aangemeld;
 • de kosten zijn per bijeenkomst € 80,- per persoon, incl. BTW;

Op zoek naar een goede vorm van passend onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen?

Neem dan contact op met kpostma@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.