Het jonge kind

De jonge jaren van een kind van 0 tot 6 jaar zijn bepalend voor de rest van zijn/haar leven. Dan wordt het fundament gelegd voor de latere ontwikkeling van schoolse vaardigheden. Hier ligt een verantwoordelijke, maar ook uitdagende taak voor leerkrachten die met jonge kinderen werken. Wie dit goed doet, legt een stevig basis waar een kind de rest van zin/haar leven van profiteert.