Centraal Nederland

Praktijkervaring leesverbetertraject groep 3

Meisje aan het schrijven

Praktijkervaring leesverbetertraject groep 3

Een school in Veenendaal koos voor een leesverbetertraject voor de groepen 3. Door het schooljaar heen zijn vijf bijeenkomsten van anderhalf uur gepland met daarnaast drie klassenbezoeken per individuele leerkracht. Het traject is in nauw overleg met de school samengesteld en daarom uitermate praktisch van aard. De intern begeleider vertelt hoe het traject is vormgegeven en wat de resultaten ervan zijn.

“Het mooie van dit traject is dat je zelf helemaal kunt aangeven wat de onderwerpen en de doelen zijn. Tijdens de intake wist de adviseur goed door te vragen, zodat onze wensen in een helder plan van aanpak zijn uitgewerkt. Voor het hele schooljaar hebben we alle bijeenkomsten, met de onderwerpen die dan aan de orde zijn, vastgelegd. We vinden het prettig dat de bijeenkomsten zijn gekoppeld aan de meetmomenten in groep 3. Dat maakt het traject uitermate praktisch! Je kijkt met elkaar naar de opbrengsten en bespreekt hoe je daar concreet in de volgende periode mee aan de slag gaat. Daarnaast evalueren wij intern elke bijeenkomst. We inventariseren dan vragen en knelpunten en mailen die naar de adviseur. Zij verwerkt deze in het programma van de volgende bijeenkomst. Zo is het steeds onze concrete situatie die de loop van het traject bepaalt.

Naast de plenaire bijeenkomsten legt de adviseur bij de leerkrachten die deelnemen aan het traject drie keer een klassenbezoek af. Aansluitend bespreekt ze met de leerkracht wat ze heeft gezien en reikt ze tips en tools aan. Ook dit is heel leerzaam. De leerkrachten hebben het als een positieve aanvulling op het traject ervaren”.

Direct resultaat

“De dagelijkse praktijk loopt dus als een rode draad door de bijeenkomsten heen. Maar daarnaast is er ook aandacht voor de theorie. Je maakt kennis met de meest recente ontwikkelingen in het aanvankelijk leesonderwijs. Zo zijn we op aanraden van de adviseur een nieuwe didactiek gaan toepassen. Voorheen gingen we uit van het ‘hakken’ en ‘plakken’ van klanken in woorden maar nu passen we een didactiek van ‘zingend lezen’ toe, waardoor kinderen veel eerder vloeiend gaan lezen. Dit heeft meteen vruchten afgeworpen. Je merkt de verandering ten opzichte van voorgaande jaren! Voorts hebben we geleerd hoe zinvol de nieuwe letterborden zijn. Hierop plaats je een aangeleerde letter meteen in een letterfamilie ofwel klankgroep. Dit is een waardevolle voorbereiding op het spellingonderwijs. We hebben de letterborden meteen aangeschaft! En natuurlijk is er aandacht voor verschillen in de groep, hoe je goed kunt differentiëren en welke materialen je dan inzet. Kortom: het was een praktisch en zinvol traject, waarin je veel leert. Een aanrader!”

Meer weten over verbetertrajecten?

Ga naar Onderwijsadvies of neem contact met ons op.

Je kunt onze medewerkers ook bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00-17.00 op telefoonnummer 085 83 03 30. Per e-mail zijn we bereikbaar op info@centraalnederland.nl.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief