Centraal Nederland

Brain Blocks

ADHD bij kinderen

Brain Blocks

Psycho-educatie en behandelmethode bij o.a. ASS

Er is bij je kind autisme vastgesteld. Wat nu? Tal van vragen kunnen er dan op je af komen. Wat gebeurt er precies in het hoofd van mijn kind? En hoe moet ik hiermee omgaan?  Behandelmateriaal dat hierbij duidelijkheid en inzicht geeft, is Brain Blocks. Dit materiaal is ontwikkeld met als doel psycho-educatie te geven over autisme, door inzichtelijk te maken hoe het brein met en zonder autisme werkt. Een voorbeeld uit de praktijk:

Lisa (naam gefingeerd) is bij ons aangemeld met sociale problemen. Ze heeft moeite om te begrijpen wat anderen denken of voelen. Veranderingen vindt ze erg lastig. De overprikkeling en het gebrek aan overzicht uiten zich bij haar in boosheid. Na een onderzoek wordt bij haar autisme vastgesteld. Lisa krijgt een behandeling voor psycho-educatie autisme met Brain Blocks.

Brain Blocks bestaat uit verschillende materialen, waaronder ballen, blokken, bruggen, staafjes en cilinders, waarmee inzichtelijk is te maken hoe het brein werkt. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat cliënten zelf het beste weten hoe hun brein werkt. Zij worden dus actief uitgenodigd om mee te helpen om een visuele voorstelling van hun brein te maken. Hierdoor zijn de beelden die ontstaan telkens uniek en is het begeleidingsproces ook altijd anders.

3 verschillende breinen

In de behandelsessies met Lisa sta ik allereerst stil bij wat autisme is. Ik leg uit dat je een blokjesbrein en een bolletjesbrein kunt hebben. Personen met een bolletjesbrein (1e plaatje) kunnen zich snel aanpassen bij omstandigheden die veranderen. De bolletjes worden snel herschikt en het probleem is opgelost. Wanneer de blokjes van iemand met een blokjesbrein (kind met autisme, 2e en 3e plaatje) door elkaar gaan, duurt het veel langer om deze weer op orde te brengen. En dat uit zich bij  Lisa in boosheid.

Na een paar sessies kan Lisa zelf steeds beter uitleggen wat ze lastig vindt. En ze kan het zelfs in praktijk brengen. Tijdens de zomervakantie ging het gezin van Lisa naar een huisje in een park met een zwembad. Lisa had zich hier erg op verheugd. Eenmaal aangekomen bleek het zwembad nog niet open te zijn. De moeder van Lisa had een boze bui verwacht, maar die bleef uit. In de behandelsessie bespraken we Lisa’s ervaring aan de hand van de Brain Blocks. Lisa vertelt dat ze dacht: ‘Hoe moet dat nu?’ en ‘Wat moeten we nu doen?’ (de rode en oranje blokjes). Ze voelde zich erg teleurgesteld. Maar ze kon een oplossing bedenken (de groene blokjes): ‘We kunnen ook andere dingen doen dan zwemmen’. Hierdoor werd ze blij en tevreden, ze had op dat moment ‘veel groene blokjes in haar hoofd’. Jammer was het nog steeds wel, vandaar dat er nog één oranje blokje was. Dit inzicht leidde tot meer begrip bij Lisa en haar ouders. Het is ontzettend gaaf dat Lisa op deze manier meer grip krijgt op haar gedachten en emoties, en daarmee op haar boosheid.

3 verschillende breinen

Door de communicatieve functie van Brain Blocks is deze methode nog veel breder in te zetten binnen de hulpverlening.

stemmingsstoornis kind

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief