Echtscheiding en school                

Echtscheiding: wat kun je daar als school mee? Uiteraard meeleven met de kinderen, hopen dat de ouders het een beetje goed regelen, eventueel doorverwijzen naar de juiste hulpverlening. Maar dan houdt het wel zo’n beetje op. Of niet?

Centraal Nederland is op de hoogte van alle belangen die bij echtscheiding een rol spelen.

Taak van de school

Allereerst heeft de school de taak om de belangen van het kind te behartigen. Ook in echtscheidingssituaties. Dit betekent: communiceren en afspraken maken met de gescheiden ouders en op de hoogte zijn van hun afspraken (bijvoorbeeld de omgangsregeling maar ook in situaties waarbij het gezag bij één van de ouders is komen te liggen).

Regelmatig komen er bij de klachtencommissie klachten binnen over scholen die niet goed omgaan met scheidingsituaties

Wettelijke verplichting

Scholen hebben bij echtscheidingssituaties zelfs een aantal wettelijke verplichtingen. Zo heeft de school een informatieplicht naar beide ouders toe. Ook als één van de ouders geen gezag heeft!

Echtscheidingsprotocol

Er zijn meer zaken waaraan scholen bij echtscheiding van ouders moeten denken, dan je in eerste instantie zou menen. Elke situatie is echter anders. Je ziet snel dingen over het hoofd. Daarom is het handig om te werken met een echtscheidingsprotocol en documenten waarin je vastlegt hoe zaken zijn geregeld. U hoeft hierbij het wiel niet uit te vinden. Wij denken met u mee, bijvoorbeeld in het ontwikkelen van beleid hierin maar ook als het onverhoopt toch tot problemen of klachten leidt.

Meer weten over omgaan met echtscheidingen?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.