Consultatieve Leerlingbegeleiding          

leerkracht-kinderen-tekenen-centraal-nederland

Wilt u de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van een kind graag scherp krijgen? Zoekt u naar een passende begeleiding voor een leerling? U kunt deze leerlingen bespreken met een onafhankelijke deskundige.

Consultatieve leerlingbegeleiding biedt interne begeleiders en leerkrachten de kans om (zorg)leerlingen te bespreken met een onafhankelijke onderwijsadviseur. Het doel is niet een zorgtraject voor de leerling. Wel bevordert CLB een vroege signalering. Ook maakt deze begeleiding leerkrachten vaardiger in het toepassen van de juiste handelingsstrategieën. CLB is voor iedereen die die wel eens twijfelt over de juiste aanpak of vastloopt met de begeleiding van een leerling.

De adviseur buigt zich met de leerkracht en/of de intern begeleider over de te bespreken (zorg)leerlingen. Vooraf is informatie uitgewisseld, zodat het begeleidingsgesprek direct gericht is op een aantal vaste stappen:

  • introductie;
  • probleemidentificatie;
  • analyse;
  • interventie

De adviseur biedt ondersteuning bij het analyseren van de factoren die het gedrag veroorzaken of in stand houden. Van daaruit wordt gezamenlijk gekeken welke handelingsgerichte interventies passend zijn voor deze leerling en deze leerkracht. Deze systematische aanpak versterkt het realiseren van de basisondersteuning die de school biedt.

Opbrengsten van CLB:

  • de leerkracht maakt het diagnostisch proces zelf mee en krijgt daardoor handvatten voor de omgang met een bepaalde leerling;
  • gericht op het (gezamenlijk) vinden van een oplossing na ieder gesprek;
  • professionalisering van leerkrachten en interne begeleiders: o.a. vraagtechnieken, waarnemen, spiegelen;
  • goedkoper dan direct onderzoek laten doen, want het kost minder tijd.

Meer informatie over CLB?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.

Bijlage

Consultatieve begeleiding