Angst

Angststoornissen komen bij kinderen en jeugdigen relatief vaak voor; bij zo’n 2 tot 6 procent van de kinderen. Dit kan hen ernstig belemmeren in hun functioneren thuis of op school. Hoe herken je dit? En hoe ga je ermee om?

Vaak spelen bij het ontwikkelen van een angststoornis meerdere factoren een rol. De persoonlijkheid van het kind, maar ook omgevingsfactoren of gebeurtenissen kunnen van belang zijn. Er zijn echter ook beschermende factoren zoals sociale steun, (aangeleerde) strategieën om problemen op te lossen, zelfwaardering en geloof in eigen kunnen.

Begeleiding en behandeling

Na het onderzoek en de diagnose bespreken we met alle betrokkenen de mogelijkheden voor behandeling. Cognitieve gedragstherapie blijkt voor een groot deel effectief te zijn voor de behandeling van angststoornissen. Dit geldt voor zowel op de korte termijn als op de lange termijn.

Wij bieden:

Bij cognitieve gedragstherapie verwerft het kind kennis over de angst en leert het hoe die bij hem of haar van invloed is. We oefenen met het kind nieuwe vaardigheden, waarbij het leert wat het kan doen als het angstig is (coping gedrag). Dit kan bijvoorbeeld door ontspanningsoefeningen of het zoeken van afleiding. Kinderen met angstklachten kijken vaak op een negatieve manier naar de wereld. De angstige gedachten worden daarom nader bekeken, besproken, uitgedaagd en omgezet in helpende gedachten.

Ouders en omgeving kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling en het voortbestaan van de angsten van kinderen, maar ook in het ondersteunen van het kind om de angst te overwinnen! Daarom betrekken we de ouders bij de behandeling door het maken van opdrachten met het kind en door psycho-educatie.

Methodieken

De methodieken die wij gebruiken zijn gericht op psycho-educatie en gedragstherapie. We maken bij de behandeling gebruik van (elementen uit):

– Vriendenprogramma
– Bibbers de Baas,
– Leer te Durven,
– Brugklasbikkels,
– Denken + Doen = Durven.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@centraalnederland.nl