Dynamische groepen

pexels-arthur-krijgsman-4936021-verkleind-voor-op-website

Weer rust in de klas

Soms heb je een groep waarin van alles speelt. Ondanks de inzet van programma’s als de Kanjertraining of Leefstijl, is er onrust in zo’n groep. Hoe pak je dat aan en krijg je weer rust in de groep?

In een begeleidingstraject met een orthopedagoog leer je hoe met praktische ingrepen de negatieve sfeer is om te buigen naar een positief klimaat in de klas. De orthopedagoog voert een observatie uit in de groep en heeft met de leerkracht een inventarisatiegesprek. Samen met de leerkracht wordt in kaart gebracht waar, wanneer en hoe de problemen zich manifesteren. Daarna zijn er verschillende vervolgopties:

Begeleiding op maat,

variërend van een eenmalig gesprek met tips tot een begeleidingstraject met observaties, observatieanalyses, gesprekken en eventueel co-teaching.

Een cursus ‘Passend omgaan met uitdagend gedrag’,

voor meerdere teamleden. In deze cursus leer je welk gedrag hoort bij de gemiddelde ontwikkeling van kinderen en wanneer gedrag extra zorg vraagt. Aan de hand van casussen bespreken we lastig gedrag in de groep, hoe je hiermee omgaat en de situatie kunt normaliseren. Na twee bijeenkomsten van tweeënhalf uur weet je hoe je dit gedrag effectief kunt beïnvloeden; je krijgt concrete tips om meteen in de praktijk toe te passen.

Begeleiding bij

het opzetten van een ‘basisondersteuning gedrag’ op school.

Basisondersteuning is de minimale ondersteuning die elke school in een samenwerkingsverband aan leerlingen kan bieden. Hieronder vallen onder andere afspraken over sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen op school.

Wie?

De begeleiding is geschikt voor intern begeleiders en leraren van groep 1 tot en met 8.

Een veilig groepsklimaat waarin ieder kind tot zijn recht komt, is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Buig die gespannen groep om naar een rustige en veilige groep waarin een positief klimaat heerst!

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 -8 330 330.