Workshop Professioneel communiceren met ouders

Er bestaan grote verschillen tussen ouders. Niet alleen in leeftijd, persoonlijkheid en/of opleidingsniveau, maar ook in hoeverre ze al bekend zijn met ‘het schoolse leven’ en welke visie ze hebben op de schoolontwikkeling van hun kind. Hoe ga jij als leerkracht hiermee om?

De actualiteit rond onderwijs en jeugdzorg wijst uit dat een partnerschap met de ouders van leerlingen in de klas een steeds grotere rol speelt in het werk van leerkrachten. Maar hoe geef je op een goede manier ruimte aan ouders? Hoe ga je om met kritische of claimende ouders?

Inhoud van de workshop

In deze workshop wordt ruimte gegeven voor een eigen casus, waarbij we gaan kijken naar de afstemming met ouders en bepaalde houdingsaspecten. Verder komen de volgende thema’s aan bod waarbij de theorie afgewisseld wordt met praktische oefeningen:

  • ouderparticipatie op school,
  • communiceren met ouders,
  • omgaan met lastige ouders / conflicten.

De bijeenkomst duurt 2,5 uur.

Doelgroep

De workshop is bedoeld voor leerkrachten van groep 1 en 2

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar
085 -8 330 330.