Trots op de leraar!

Leraar is een mooi beroep. Kinderen geven je energie. Zij kijken met andere ogen dan volwassenen. Ze zien dingen die wij niet zien. Ze kunnen zich verwonderen over nieuwe dingen die je hen vertelt. Ze reageren soms op een manier die je niet had verwacht. Leraar, onderwijzer, juf of meester, hoe je het ook noemt: het is een mooi vak!

De discussie over werkdruk, salarissen, nieuwe taken en andere zaken, heeft er toe geleid dat dit mooie beroep op een negatieve manier in het nieuws is gekomen. Dat is jammer.

Aan het eind van een werkdag waarin ik meerdere ontmoetingen met onderwijsgevenden had, reed ik naar huis. Onderweg was er genoeg tijd om na te denken. Ik realiseerde mij opnieuw dat er in scholen iedere dag professionals werkzaam zijn, die betekenisvol zijn voor kinderen. Zij maken het verschil. Onderwijsgevenden die niet op applaus uit zijn, maar die ‘gewoon’ hun werk doen. Ik kom regelmatig in verschillende scholen en ik hoor veel mooie verhalen. Het leraarschap is een beroep om trots op te zijn!

Het onderwijs is daarom een sector waarmee ik me verwant voel. Ik vind het bijzonder dat we vanuit Centraal Nederland, naast het bieden van onderwijsadvies, ook kinderen met ernstige dyslexie mogen begeleiden. Eveneens is het mooi dat we kinderen en hun ouders kunnen helpen als zij extra zorg nodig hebben, tot aan de jeugdhulp (Jeugd-GGZ) toe. Ik ben blij, dankbaar en trots om dagelijks voor én samen met onderwijsgevenden te kunnen werken.

Om dit gevoel meer onder de aandacht te brengen, starten we een campagne. Wij gaan dit motto voeren! In de loop van het jaar zullen we andere middelen onder dit motto beschikbaar stellen. Berichten daarover komen in onze e-letter en op de website.

Marien Bikker

directeur-bestuurder
Centraal Nederland

NB

Op de dag dat ik dit schrijf, zijn de scholen dicht gegaan vanwege het coronavirus.
Trots zijn we op de leerkrachten, omdat ze zich opnieuw inspannen om -op een andere wijze- kinderen toch goed onderwijs te bieden!