Professionaliseringsbijeenkomsten

leerkrachten-in-klas-centraal-nederland

Opbrengstgericht werken met jonge kinderen! Moet dat nu? Laat ze toch spelen! Een veelgehoorde opmerking van ouders en mensen in de voor- en vroegschoolse educatie.

Inderdaad, kinderen leren door te spelen! Maar met opbrengstgericht werken begeleid en stimuleer je bewust en planmatig. Kinderen kunnen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Daarom spreken wij liever over opbrengstbewust handelen.

In een training van zes bijeenkomsten koppelen we de theorie van opbrengstgericht werken aan de dagelijkse praktijk. We leren hoe je de vier stappen in de cyclus van opbrengstgericht werken toepast:

  1. informatie verzamelen over de ontwikkeling van alle kinderen
  2. passende doelen stellen voor de kinderen;
  3. een activiteitenaanbod samenstellen dat aansluit bij niveau en behoefte van de kinderen;
  4. kijken naar het effect van het activiteitenaanbod, hierop reflecteren en dit zo nodig bijstellen.

De training omvat zes bijeenkomsten van elk vier uur:

bijeenkomst 1:          kennismaking met opbrengstgericht werken met jonge kinderen;
bijeenkomst 2 + 3:   opbrengstgericht werken en de rekenontwikkeling;
bijeenkomst 4 + 5:   opbrengstgericht werken en de taalontwikkeling;
bijeenkomst 6 :         implementatie, borging en afstemming.

Doelgroepen

De training is bedoeld voor pedagogisch werkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en VVE-locaties én voor leerkrachten van groep 1 en 2.

Variatie

Het is mogelijk om de training te verzorgen voor een groep van alleen pedagogisch werkers maar een gemengde groep van pedagogisch werkers en leerkrachten van groep 1 en 2 is ook mogelijk. Deze variant is aan te bevelen als peuterspeelzalen en basisscholen zich oriënteren op of al bezig zijn met het ontwikkelen van een doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool

Maatwerk

Centraal Nederland staat bekend om het maatwerk. Wij zijn altijd bereid bijeenkomsten aan te passen aan uw specifieke wensen en vragen.

Belangstelling voor deze professionaliseringsbijeenkomsten?

Neem dan contact via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.