VVE

In een groep met peuters is elke dag anders.

Wilt u de kinderen in hun ontwikkeling sturen en stimuleren? Dan is het van groot belang dat u als professional in een voorschoolse instelling, uw kennis en vaardigheden up to date houdt.

Zo kunt u de ontwikkelingskansen van kinderen optimaal benutten en een rol van betekenis spelen in het leven van de peuters die aan u zijn toevertrouwd. Wij ondersteunen u daarbij graag!