Strategisch onderzoek naar het gebruik van tablets in het onderwijs (SOTO)

begeleiding-groep-kinderen-software-centraal-nederland

Overweegt u om te gaan werken met tablets op school? En wilt u een weloverwogen keuze maken gebaseerd op een gemeenschappelijke visie van uw team?

Centraal Nederland kan u als onafhankelijk adviesbureau begeleiden bij het maken van een verantwoorde strategische keuze. Wij maken voor u een uitgebreide analyse van de onderwijservaring van uw leerkrachten, hun mening over ICT binnen de school en het gebruik van tablets. Zo worden de  verschillende uitgangspunten om te gaan werken met tablets duidelijk. Ook de mening van ouders over het inzetten van tablets kan worden meegenomen in de analyse door middel van een e-enquête. Daarna wordt een studiedag gepland met als doel te komen tot een gefundeerde keuze voor het al dan niet inzetten van tablets op school.

Studiedag

Het programma van de studiedag ziet er als volgt uit:

 • Analyse van de uitkomst van de intake en enquêtes, en de betekenis hiervan voor de school.
 • Wat zijn 21e -eeuwse vaardigheden? (SLO model)
 • Wat is de visie en missie van de school (schoolplan)?
 • Wat zijn de meningen van voor- en tegenstanders?
 • Een aantal voorbeelden van good & bad practices bij de inzet van tablets.
 • Wat komt uit onderzoek en literatuur naar voren?
 • Wat zijn de hoofdredenen om wel/ niet met tablets te gaan werken:
  didactische -, organisatorische – en pedagogische redenen?

Praktische invulling

 • Wat wordt van  de schoolleider gevraagd?
 • Wat wordt van de leerkrachten gevraagd?
 • Wat wordt van de kinderen gevraagd?
 • Wat is de invloed op het leerstofaanbod?
 • Vanaf welke leeftijd/ groep zouden wij tablets willen inzetten? Aanvullend of vervangend?
 • Bij welk vak wel/ niet en waarom? Welk onderdeel? (handleidingen, werkboeken, -schriften)
 • (Voorlopige) besluitvorming.

Het programma wordt gepland op 1 studiedag of het kan verdeeld worden over twee studiedagdelen.

Optioneel is een rapportage aan het MT met de uitslag van de intake met het MT, de enquête(s), de bevindingen van de studiedag en een advies over het mogelijke vervolgtraject van de school.

Centraal Nederland kan verder ondersteuning bieden bij de implementatie en borging van het werken met tablets met behulp van de plan-do-check-act cyclus.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met jcrielaard@centraalnederland.nl

Jeanet Crielaard
helpt u graag verder

Mail naar jcrielaard@centraalnederland.nl
of bel 06 33 14 13 56

Jeanet Crielaard helpt u graag verder
Jeanet Crielaard helpt u graag verder