Taalcoördinator, de spil van het taalonderwijs?

Word jij de nieuwe taalcoördinator bij jou op school?

Ben jij degene die de spil binnen het taalonderwijs wil zijn? Vraag je je misschien af wat het betekent om taalcoördinator te zijn? Scholen die een taalcoördinator hebben, zijn beter in staat om blijvende veranderingen in te voeren!

Als taalcoördinator heb je een stimulerende rol op school en ben je de vraagbaak voor de rest van het team bij vragen over taalonderwijs. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je kennis hebt van factoren die leiden tot effectief taalonderwijs en dat je duurzame veranderingen op dit gebied kunt invoeren. Ook het verhogen van opbrengsten in het taal-/leesonderwijs en het werken aan de realisatie van doelen uit de referentieniveaus zijn belangrijke taken van de taalcoördinator. Tijdens dit opleidingstraject staat steeds de concrete aanpak voor je eigen school centraal. Je werkt gaandeweg de opleiding aan het opstellen van een taalbeleidsplan waarbij de trainer input levert en feedback geeft.

Wat levert de opleiding je concreet op?

Tijdens de startbijeenkomst:

 

 • Een afbakening van de rol en taakomschrijving van een taalcoördinator;
 • Formulering van persoonlijke leerdoelen;
 • Een ingevulde kennislijst over de factoren van effectief lees-/taalonderwijs.


Tijdens de bijeenkomsten 2 tot en met 7:


Inhouden/aanbod school:

 

 • Kennis van recente ontwikkelingen, doelen, leerlijnen en referentieniveaus;
 • Kennis van nieuwe methoden en materialen;
 • Zicht op mogelijke interventies voor zwakke leerlingen, gericht op: beginnende geletterdheid, technisch en/of begrijpend lezen, taal, spelling en woordenschat.

Opbrengsten:

 

 • Kennis van toetsen en analyses;
 • Vaardigheden om diagnostische gesprekken te kunnen voeren;
 • Kennis van Cito LVS of ParnasSys: schoolanalyse, groepsanalyse, leerjaaranalyse en leerlingenanalyses.

Taalbeleidsplan:

 

 • Een heldere visie op taal;
 • Een verzameling van bouwstenen voor het schrijven van een taalbeleidsplan;
 • Een kant en klaar taalbeleidsplan.

Tijdens de afsluitende bijeenkomst:

 

 • Vooraf geleverde feedback van de trainer op het door jou geschreven taalbeleidsplan;
 • Presentaties van taalbeleidsplannen door de deelnemers;
 • Een certificaat voor jou als taalcoördinator.

In de bijeenkomsten 2 tot en met 7 staat per bijeenkomst één leerlijn centraal.
Respectievelijk komen de volgende leerlijnen aan de orde:

 1. Beginnende geletterdheid;
 2. Technisch lezen;
 3. Begrijpend lezen;
 4. Spelling;
 5. Woordenschat;
 6. Mondeling taalgebruik.


Studiebelasting

 • Cursusmiddagen: 8 x 3 uur
 • Ongeveer 8 uur per bijeenkomst x 6 (bijeenkomst 2 t/m 7): 48 uur;
 • Een artikel selecteren, voorbereiden en presenteren: 5 uur;
 • Schrijven Taalbeleidsplan: 20 uur.

Data 2020:

8 januari
5 februari
4 maart
15 april
13 mei
17 juni
16 september
28 oktober

De bijeenkomsten duren 3 uur; van 13.30 – 16.30 uur of van 19.00 – 22.00 uur.
Bij voldoende deelnemers kan de opleiding ook op locatie worden gegeven.


Kosten

 • Per persoon € 1.320,-  BTW vrij.

N.B. De activiteit Opleiding taalcoördinator is gevalideerd door de registercommissie en is te vinden onder het registratienummer: bS96yq9CVy met 95 (registeruren) in registerleraar.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij : jdrost@centraalnederland.nl

Opleidingstraject taalcoördinator

 • Cursusmiddagen: 8 x 3 uur
 • Ongeveer 8 uur per bijeenkomst x 6 (bijeenkomst 2 t/m 7): 48 uur;
 • De bijeenkomsten duren 3 uur, bijv. van 13.30 – 16.30 uur of van 19.00 – 22.00 uur.

€ 1320,-
Per deelnemer

Meer informatie

Jeanet Drost-Crielaard
helpt u graag verder

Mail naar jdrost@centraalnederland.nl
of bel 06 33 14 13 56

Jeanet Drost-Crielaard helpt u graag verder
Jeanet Drost-Crielaard helpt u graag verder