Taalcoördinator, de spil van het taalonderwijs

Hoe effectief is het taalonderwijs op jouw school? Als taalcoördinator heb je een stimulerende rol op school en ben je de vraagbaak voor de rest van het team bij vragen over taalonderwijs. Daarnaast heb je kennis van factoren die leiden tot effectief taalonderwijs en kun je duurzame veranderingen op dit gebied kunt invoeren. Ook het verhogen van opbrengsten in het taal-/leesonderwijs en het werken aan de realisatie van doelen uit de referentieniveaus zijn belangrijke taken van de taalcoördinator. Wil jij de spil binnen het taalonderwijs op jouw school worden?

Wat levert de opleiding je op?

Tijdens de cursus taalcoördinator staat steeds de praktijkgerichte aanpak voor je eigen school centraal. Je werkt gaandeweg de opleiding aan het opstellen van een taalbeleidsplan waarbij de trainer input levert en feedback geeft.

Specifieke competenties:

Lerende oriëntatie: aandacht voor nieuwe informatie en deze effectief toepassen
Analyseren: onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens
Conceptueel denken: informatie in een meer omvattend kader plaatsen
Visie ontwikkelen: richting bepalen, waar gaan wij voor op school?
Visie uitdragen: visie overbrengen en indien nodig draagvlak creëren voor visie
Innoveren: omzetten van nieuwe ideeën in producten en aanbod
Organiseren: effectief bepalen hoeveel tijd, welke middelen en inzet nodig zijn om doelen te halen
Samenwerken: samen met anderen resultaten bereiken en bijdragen aan gezamenlijk doel
Enthousiasmeren: teamleden enthousiast maken voor rijk taalonderwijs
Presenteren: de essentie in heldere taal overbrengen in combinatie met lichaamstaal
“Coachen”: gesprekspartner zijn en ondersteunen van anderen

De opleiding taalcoördinator is post-HBO; er wordt van je verwacht dat je een afgeronde Pabo-opleiding hebt.

Wat levert de opleiding concreet op tijdens de de bijeenkomsten?

De startbijeenkomst:

 

 • Een afbakening van de rol en taakomschrijving van een taalcoördinator;
 • Formulering van persoonlijke leerdoelen;
 • Een ingevulde kennislijst over de factoren van effectief lees-/taalonderwijs.


De bijeenkomsten 2 tot en met 7:


Inhouden/aanbod school:

 

 • Kennis van recente ontwikkelingen, doelen, leerlijnen en referentieniveaus;
 • Kennis van effectieve didactiek en nieuwe methoden en materialen;
 • Zicht op mogelijke interventies voor risicoleerlingen en plusleerlingen, gericht op: beginnende geletterdheid, technisch en/of begrijpend lezen, taal, spelling en woordenschat.

Opbrengsten:

 

 • Kennis van toetsen en analyses;
 • Vaardigheden om diagnostische gesprekken te kunnen voeren;
 • Kennis van Cito LVS of ParnasSys: school- en groepsanalyse, leerjaaranalyse en leerlingenanalyses.

Taalbeleidsplan:

 

 • Een heldere visie op taal;
 • Een verzameling van bouwstenen voor het schrijven van een taalbeleidsplan;
 • Een kant en klaar taalbeleidsplan.

De afsluitende bijeenkomst:

 

 • Vooraf geleverde feedback van de trainer op het door jou geschreven taalbeleidsplan;
 • Presentaties van taalbeleidsplannen door de deelnemers;
 • Een certificaat voor de taalcoördinator.

In de bijeenkomsten 2 tot en met 7 staat per bijeenkomst één leerlijn centraal.
Respectievelijk komen de volgende leerlijnen aan de orde:

 1. Beginnende geletterdheid;
 2. Technisch lezen;
 3. Begrijpend lezen;
 4. Spelling;
 5. Woordenschat;
 6. Mondeling taalgebruik.


Studiebelasting

 • Cursusmiddagen: 8 x 3 uur
 • Ongeveer 8 uur per bijeenkomst x 6 (bijeenkomst 2 t/m 7): 48 uur;
 • Een artikel selecteren, voorbereiden en presenteren: 5 uur;
 • Schrijven Taalbeleidsplan: 20 uur.

Kosten

 • Per persoon € 1.320,-  BTW vrij.

N.B. De activiteit Opleiding taalcoördinator is gevalideerd door de registercommissie en is te vinden onder het registratienummer: bS96yq9CVy met 95 (registeruren) in registerleraar.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@centraalnederland.nl of bellen naar 085 – 8330 330.

Opleidingstraject taalcoördinator

 • Cursusmiddagen: 8 x 3 uur
 • Ongeveer 8 uur per bijeenkomst x 6 (bijeenkomst 2 t/m 7): 48 uur;
 • De bijeenkomsten duren 3 uur, bijv. van 13.30 – 16.30 uur of van 19.00 – 22.00 uur.

€ 1320,-
Per deelnemer

Meer informatie

Jeanet Crielaard
helpt u graag verder

Mail naar jcrielaard@centraalnederland.nl
of bel 06 33 14 13 56

Jeanet Crielaard helpt u graag verder
Jeanet Crielaard helpt u graag verder