Leesverbetertraject groep 3

Effectief en efficiënt leesonderwijs in groep 3 waarvoor voldoende tijd is ingeroosterd, is van onschatbare waarde voor de leesresultaten van leerlingen.

Recente onderzoekgegevens tonen dit aan. Wilt u het aanvankelijk leesonderwijs op uw school eens onder de loep nemen en verder aanscherpen?
Met een leesverbetertraject onder begeleiding van de  taalspecialist van Centraal Nederland, legt u het leesonderwijs op uw school onder de loep. U bekijkt kritisch wat goed gaat en waarin verbetering is te behalen.

Wat houdt het leesverbetertraject in?

Inzicht  in de meest recente ontwikkelingen op het gebied van effectief leesonderwijs en effectief leerkrachtgedrag in groep 3.

  1. Werken aan het optimaliseren van het gebruik van de aanvankelijk leesmethode. Hierbij wordt kritisch gekeken naar welke lesstof deel uitmaakt van het kerncurriculum.
  2. OGW en monitoren van de resultaten. Bespreken welke interventies gepleegd kunnen worden om risicolezers (en gemiddelde lezers) op een hoger niveau te krijgen.
  3. Versterken van leerkrachtvaardigheden op het gebied van lezen door middel van het afleggen van klassenbezoeken en individuele nabesprekingen. Vooral het lesgeven vanuit het directe-instructiemodel en het omgaan met verschillen staan hierbij centraal.

Het leesonderwijs op uw school echt verbeteren?

Neem contact op met ons via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.

Patrimoniumschool te Veenendaal:

De dagelijkse praktijk loopt als een rode draad door de bijeenkomsten heen