Leesproblemen en dyslexie

Werkt u al een  aantal jaren met het Protocol voor Leesproblemen en Dyslexie? Vraagt u zich af  hoe u moet kiezen welke leerstof  wel/niet noodzakelijk is om aan te bieden? Weet u  hoe u een diagnostisch gesprek moet voeren? Wat zijn compenserende en dispenserende maatregelen die u kunt treffen voor kinderen met een dyslexieverklaring?

Op deze en andere belangrijke vragen voor kinderen met ernstige leesproblemen kunnen de leesspecialisten van Centraal Nederland u antwoord geven. Wij geven u enkele voorbeelden van onderwerpen die tijdens een bijeenkomst op uw school aan de orde kunnen komen.

Adequaat anticiperen op leesproblemen of dyslexie in de onderbouw

Weet u precies welke leerlingen in uw kleuterklas mogelijke probleemlezers worden? Hoe herkent u de signalen die ze afgeven op één of meer onderdelen van geletterdheid? In groep 1 tot en met 3 stellen we uiteraard nog geen dyslexie vast. Toch is het van cruciaal belang om deze ‘risicoleerlingen’ vroegtijdig bij de hand te nemen.

Signalen

Kinderen in groep 1 of 2 kunnen signalen afgeven van risicofactoren die mogelijk leiden tot latere leesproblemen. Ook kan de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn langzamer verlopen en kan de letterkennis achterblijven ten opzichte van andere kinderen. Deze kleuters kunnen bijvoorbeeld in januari in groep 2 minder dan 6 letters benoemen en/of in juni van groep 2 minder dan 12 letters. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 20% van deze leerlingen in groep 3 leesproblemen krijgt. Kan dit nog ‘vanzelf rijpen’?

Het is van cruciaal belang om deze ‘risicoleerlingen’ vroegtijdig bij de hand te nemen

De voorschotbenadering

Inmiddels laten onderzoek en de praktijk zien dat kinderen die achterlopen op taalgebied niet vanzelf op het gemiddelde niveau komen. Zij hebben intensievere begeleiding nodig. Hiervoor is de voorschotbenadering een geschikt programma.

Winst

Met de voorschotbenadering neemt u 1 of enkele leerlingen apart (maximaal 5), waarmee u intensief gaat oefenen. Ze krijgen in feite een extra voorschot op de leesinstructie van groep 3. Bijvoorbeeld door per week één doelletter centraal te stellen en hier allerlei oefeningen mee te doen. Of door spelletjes te doen op het gebied van auditieve analyse en synthese. De speciale aandacht en de extra tijd werken stimulerend voor deze leerlingen. Vaak is het mogelijk om bij deze leerlingen de achterstand weg te werken, zodat ze in groep 3 kunnen starten op het groepsniveau.

In één bijeenkomst met CN kunt u meer leren over de voorschotbenadering

Wilt u advies van een van onze taal-leesspecialisten?

Neem contact op met ons via  info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.