Coaching taalcoördinator  

begeleiding-leraar-en-kind-centraal-nederland

Heb je al de rol van taalcoördinator en wil je gecoacht worden?

Algemeen

Als je tegen problemen aanloopt in je rol als taalcoördinator en je wilt graag ondersteuning dan kan de taal-/leesspecialist/coach van Centraal Nederland je van dienst zijn.
In een korte intake worden jouw individuele vragen en behoeften besproken en worden daar concrete doelen aan gekoppeld. Op grond hiervan kan een individueel traject starten.

Als taalcoördinator heb je een stimulerende rol op school en ben je de vraagbaak voor de rest van het team bij vragen over taalonderwijs

Klassenbezoeken

Wil je klassenobservaties gaan doen en krijg je daar graag begeleiding bij? Dan kunnen gezamenlijk met de adviseur klassenbezoeken worden uitgevoerd die gericht zijn op de verbetering van leerkrachtvaardigheden en op het geven van effectief lees- en/of taalonderwijs.

Wij gaan steeds uit van opbrengstgericht en handelingsgericht werken.

Samen met de adviseur wordt:

  • vooraf een Kijkwijzer besproken;
  • de ronde van klassenbezoeken afgelegd;
  • vooraf het feedbackgesprek doorgenomen;
  • het feedbackgesprek gevoerd met de betreffende collega’s;
  • achteraf het feedbackgesprek nabesproken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: info@centraalnederland.nl en op onze website.