Sociaal emotionele ontwikkeling

Het aanleren van sociale vaardigheden is belangrijke leerstof voor scholen. De Inspectie van het Onderwijs toetst dan ook hoe een school dit doet in het kader van sociaal emotionele ontwikkeling.

Centraal Nederland heeft adviseurs in dienst die u kunnen helpen een doorgaande lijn te creëren.

  • Met behulp van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling (seo);
  • Met een goed leerlingvolgsysteem;
  • Door de juiste materialen voor seo te gebruiken;
  • Met behulp van op maat gesneden trainingen van CN;
  • Door een ouderavond over seo te beleggen.

Aan de slag met sociaal emotionele ontwikkeling?

Neem contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.

Iedere school moet een continuüm van zorg bieden voor de sociale competenties van leerlingen