Analyseren van toetsen

Wat is van belang in de analyse van toetsen? 

Cito-toetsen leveren heel wat data op. Hoe ga je daarmee om? Waarop moet je letten? Wat betekenen al die tabellen en grafieken? Wat is een trendanalyse en hoe lees je een dwarsdoorsnede? Hoe vertaal je al die informatie naar groepsplannen? En wat betekent dit alles voor je onderwijs?

Scholen willen zo veel mogelijk informatie halen uit hun toetssysteem. Niet alleen om de leerlingen passend onderwijs te bieden, maar ook om als school te leren. Via een consultancy of een training kunnen wij u hierbij begeleiden. Vindt u dat deze analyse en rapportage veel tijd kost of weet u niet goed hoe u een analyse van uw school moet maken? Wij kunnen ook de rapportages voor u schrijven!

Training

Wij bieden trainingen op maat aan, aangepast aan de wensen en behoeften van de school. De training kan daarom variëren van een halve tot en hele dag. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • Wat is het verschil tussen een methodegebonden en een methode-onafhankelijke toets?
  • Hoe komt een toets tot stand?
  • Hoe interpreteer je de vaardigheidsschaal?
  • Hoe kun je flexibel toetsen?
  • Hoe werk je cyclisch met het leerlingvolgsysteem?
  • Welke analysemogelijkheden zijn er op individueel niveau, op groepsniveau en hoe analyseer je het beste?
  • Welke analysemogelijkheden zijn er op schoolniveau en hoe maak je een gefundeerde schoolanalyse?
  • Welke zorgsignalen benoem je en welke sterke punten ga je borgen?
  • Hoe geef je aan dit alles vorm binnen het onderwijs en het team?

Consultancy

Wij bieden ook consultancy voor schoolanalyses en kunnen de rapportages voor u schrijven. Vraag naar de mogelijkheden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via info@centraalnederland.nl