Praktijkverhaal SOVA-training Samenspel

Wat zijn de effecten van de training ‘Samenspel’ op kinderen?

Op de basisscholen in Rijssen-Holten heeft Centraal Nederland de SOVA-training ‘Samenspel’ aan kinderen van groep 7 en 8 gegeven. Daarnaast werden de intern begeleiders van de scholen getraind om zelf ‘Samenspel’ op hun school te kunnen geven. Een terugblik én de effecten van de training op de kinderen.

Achtergrond

In 2015 hebben de scholen in Rijssen-Holten bij de gemeente aangegeven dat zij graag ondersteuning wilden in de verbetering van de sociale vaardigheden van hun leerlingen. Ondanks het gebruik van methoden voor sociaal emotionele ontwikkeling was er toch extra aandacht nodig voor kinderen die dit niet vanzelf oppakten. Overleg tussen de gemeente en Centraal Nederland resulteerde in een aanbod van 2 trajecten: de training ‘Samenspel 2’ voor kinderen van groep 7 en 8 en een training voor intern begeleiders om zelf Samenspel 1 (voor de onderbouw) en Samenspel 2 (voor de bovenbouw) te kunnen geven.

Uitvoering

Orthopedagogen van Centraal Nederland gingen met behulp van Samenspel 2 aan de slag met een  groepje van 6 kinderen. Ze werkten onder andere aan zelfvertrouwen, gaven inzicht in sociale vaardigheden en oefenden met aangeleerde vaardigheden. Elke keer kregen de kinderen oefenwerk mee om het geleerde in praktijk te brengen. De ouders ontvingen een brief met opdrachten en de leerkrachten gaven 1 les uit de leerkrachthandleiding aan de hele groep waarin het kind zat. Steeds was er via email feedback van de trainers naar de ouders en leerkrachten en omgekeerd.

Effect van Samenspel

Met vragenlijsten is er een voor- en nameting gedaan. Na afloop van de training is het effect ervan op de betrokken kinderen in kaart gebracht. Daaruit kwam een positief beeld. Leerkrachten gaven aan dat er minder sociaal geïsoleerd gedrag en meer sociaal wenselijk gedrag was te zien. De grootste verbeteringen lagen volgens de leerkrachten in: het kunnen herkennen, tonen en verwoorden van gevoelens,  het kennen van eigen sterktes en zwaktes, eigen grenzen kunnen aangeven en omgaan met gemaakte fouten en kritiek/feedback.

Maar vooral veelzeggend zijn de opmerkingen van de kinderen en hun ouders:
– ‘Tijdens de training kon ik helemaal mijzelf zijn (meisje, 11 jaar)’;
– ‘Onze dochter vond het leuk; ze heeft geleerd dat ze mee mag spelen met andere kinderen en dat ze duidelijk reageert naar anderen als ze iets wil of niet’;
– ‘Onze zoon is in korte tijd veranderd. Eerst wachtte hij veel af, nu onderneemt hij zelf actie’;
– ‘In het begin zag mijn zoon er erg tegenop, maar gaandeweg kreeg hij er meer plezier in. Hij probeerde hetgeen hij heeft geleerd in de praktijk te brengen, bijvoorbeeld grenzen aangeven en mensen aankijken wanneer hij contact maakt.’.

Uit de evaluatiegesprekken met ouders kwam naar voren dat ze de training als zeer positief en waardevol hadden ervaren. De scholen hebben aangegeven dat ze het komend jaar graag weer gebruik willen maken van deze mogelijkheid om kinderen verder te helpen in sociale vaardigheden. Dit vindt plaats naast het reguliere aanbod van de scholen.

Meer weten?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.