Hoogbegaafdheid

kinderen-spelen-samen-centraal-nederland

Hoe herken je een hoogbegaafde leerling? Hoe geef je passend onderwijs aan deze leerling? Wat zijn de verschillende mogelijkheden om te werken aan talentontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen?

U kunt met deze vragen bij Centraal Nederland terecht voor professionalisering of voor consultaties over individuele leerlingen.

Hoogbegaafdheid wordt vaak gekoppeld aan een Intelligentie Quotiënt (IQ) hoger dan 130. Maar hoogbegaafdheid houdt meer in dan alleen een IQ. Het heeft invloed op de manier waarop iemand met zichzelf en met de wereld omgaat. Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen begint bij de eigen groep. Hier vindt doorgaans ook de signalering plaats.

Compacten

Hoogbegaafde leerlingen kunnen zich in korte tijd de reguliere leerstof eigen maken. Daarom is compacten van de stof noodzakelijk. In de tijd die vrijkomt, kan stof worden aangeboden die uitdagend is voor de leerling. Het doel van compacten en verrijken is dat de leerling essentiële vaardigheden leert, zoals doorzetten, fouten maken, om hulp durven vragen en geconcentreerd werken.

Centraal Nederland kan u bij individuele leerlingen adviseren over onderwijsaanpassingen als compacten, verrijken en versnellen.

Plusklas

Het leren omgaan met fouten is voor veel hoogbegaafde kinderen lastig. Dikwijls zorgt dit voor spanning. Een plusklas kan een uitgelezen plek zijn om in een veilige omgeving te leren omgaan met het verkennen en verleggen van zijn of haar grenzen.

Centraal Nederland biedt ondersteuning bij de opzet of verbetering van de plusklas. Hierbij valt te denken aan:
– selectie van leerlingen;
– het werken met (individuele) doelen;
– geschikte opdrachten en materialen.

Training voor leerling

Centraal Nederland kan individuele hulp bieden door een training op het gebied van mindset. In deze training leert de leerling over:
–  het aangaan van uitdagingen;
– wat je kunt leren van falen;
– hoe je kunt groeien in je ontwikkeling.

Workshop voor leraren

Een workshop over hoogbegaafdheid en passend onderwijs behoort ook tot onze mogelijkheden. Wij stemmen de inhoud daarvan af op de vragen van de school. Aan bod zou kunnen komen:
– kenmerken van hoogbegaafde leerlingen en de profielen van Bets & Neihart;
– groei mindset;
– onderwijsbehoeften;
– onderwijsaanpassingen zoals compacten, verrijken en versnellen;
– analytisch, creatief en praktisch denken (Sterberg)
– de taxonomie van Bloom
– het TASC-model

Meer weten?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl of bel 085 – 8 330 330.