Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht om passend onderwijs te bieden. Dit vraagt veel van de leerkrachten, ouders en kinderen.

Een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften? Om hier op een goede manier mee om te gaan, biedt Centraal Nederland scholen op verschillende wijzen ondersteuning.