Oplossingsgericht coachtraject voor leraren

Loop je als leraar vast? Ervaar je veel werkdruk? En neemt je werkplezier daardoor af?

Bij Centraal Nederland kun je terecht voor oplossingsgerichte coaching. Wij starten met wat je zelf inbrengt in de coachsituatie. Na de verkenning van het probleem, wordt met behulp van praktische interventies toegewerkt naar concrete oplossingen.

De coaching is bestemd voor:

  • startende leraren, bedoeld als ondersteuning bij de verdere professionele ontwikkeling;
  • 50+ leraren, waarbij onder andere vitaliteit, motivatie en omgaan met voortdurende vernieuwingen en digitalisering centraal kunnen staan;
  • leraren die vastlopen in niet goed werkende patronen, dit kan zowel pedagogische als didactische of organisatorische vaardigheden betreffen;
  • leraren die stress of burn-out klachten ondervinden (preventief);
  • leraren die reïntegreren na een burn-out;
  • leraren die last hebben van een verstoorde verhouding binnen het team.

Hoe ziet een coachtraject er uit?                                 

  1. Een intakegesprek met de leraar/coachee om de vraagstelling en het doel van het traject helder te krijgen. Dit levert een plan van aanpak op, dat voor akkoord wordt voorgelegd aan de directeur.
  2. Vier coachsessies van 1,5 uur die bestaan uit gesprekken met de leraar/coachee, waarbij samen met de coach gewenste veranderingen in beeld worden gebracht. De coach kiest interventies die aansluiten bij de coachee. Tussen de sessies is er tijd om aan de stappen te werken die gezamenlijk zijn afgesproken.
  3. Evaluatie en een korte verslaglegging.

De sessies worden met een regelmaat van één keer per drie of vier weken gepland. Het totale traject duurt maximaal vijf maanden.

N.B. Het traject kan in overleg worden uitgebreid met klassenbezoeken door de coach, met name wanneer het probleem zich afspeelt in de klassensituatie.

Wie is de coach?

Het coachtraject wordt uitgevoerd door Jeanet Crielaard. Zij is een onderwijsadviseur met vele jaren ervaring in het basisonderwijs en heeft coachopleidingen gevolgd voor Coach Foundation en Coach Practitioner (Post HBO geregistreerd, StiR erkend en EQA geaccrediteerd). Specialisme: werkstress, overspannenheid, burn-out.

 

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via jcrielaard@centraalnederland.nl

Jeanet Crielaard
helpt u graag verder

Mail naar jcrielaard@centraalnederland.nl
of bel 06 33 14 13 56

Jeanet Crielaard helpt u graag verder
Jeanet Crielaard helpt u graag verder