Verbetertrajecten

Een vakgebied verbeteren? U kunt de toetsgegevens (Cito LVS) analyseren om verbeteracties uit te voeren. Centraal Nederland kan u hierbij ondersteunen.

Op basis van een analyse stellen we een aantal verbeteracties op. Dit kan bijvoorbeeld voor het realiseren van meer effectieve leertijd, het investeren in leerkrachtvaardigheden, een kritische analyse van materialen voor meerpresteerders, etc.

Wanneer dit nodig is, kijken we in de klas mee naar de uitvoering van de verbeteracties. Na een afgesproken tijd evalueren we de verbeteracties en stellen we ze eventueel bij. We monitoren de resultaten minstens twee schooljaren om de behaalde resultaten te borgen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs via info@centraalnederland.nl  of bel 085 – 8 330 330.

In verbetertrajecten staan de leerkrachtvaardigheden centraal. Daarnaast kijken we altijd wat de school zelf kan, en waarin wij ondersteunend de meerwaarde kunnen bieden