Expliciete Directe Instructie

Wat is de kern van het onderwijs op uw school?

Waar ligt voor de leraar de focus? Hoe maakt de man of vrouw voor de groep het verschil?

De leraar doet ertoe! Iedereen weet het. Maar hoe werkt dit in de praktijk? Dat is vaak  lastig, want er komt veel op scholen en leraren af. Daardoor dreigen leraren soms de kern van het onderwijs uit het oog te verliezen. Het model Expliciete Directe Instructie helpt om daadwerkelijk de focus te leggen op de plek waar deze hoort te liggen: bij de instructie

Wat is Expliciete Directe Instructie?

Voor scholen die werken met groepsplannen en het model Directe Instructie, is de volgende stap naar Expliciete Directe Instructie (EDI) een goed en logisch vervolg. EDI is een bewezen aanpak voor de kern van de les: de instructie. Tijdens de Expliciete Directe Instructie worden de leerlingen nauw betrokken bij de les. De leerkracht controleert door middel van het stellen van vragen of alle leerlingen de instructie begrijpen. Er wordt denktijd geboden waarin de leerlingen met elkaar mogen overleggen. De leraar zorgt ervoor dat alle leerlingen zich actief betrokken voelen.

Uit onderzoek is gebleken dat bij een grote betrokkenheid van leerlingen in de les, de leerwinst toeneemt. EDI zorgt voor een actieve bijdrage van alle leerlingen en daardoor voor succeservaringen, betere leerprestaties en minder uitval. De nadruk ligt op preventie, zodat leerlingen zo min mogelijk uitvallen of achter dreigen te raken.

Wij bieden u:

  • Een kennismakingspresentatie aan het team (1,5 uur) waarin u kennismaakt met EDI; BTW vrij
  • Vervolgoptie 1: Een studiedagdeel (3u) waarin u kennis maakt EDI en de toepassing in uw onderwijs. Past EDI bij uw huidig onderwijs? Wat kunt u ermee? Wat moet/mag bij u veranderen?
    Kosten: € 125,– pp(BTW vrij) of studiemiddag op locatie voor het hele team € 600,– (incl. reiskosten/intake/voorbereiding). BTW vrij
  • Vervolgoptie 2: Een studiedag (6u) bij u op school met de begeleiding bij invoer van EDI door klassenbezoeken (tijd n.t.b.).
    Kosten studiedag: in overleg te bepalen (BTW vrij) en kosten begeleiding n.t.b.

‘De leraar maakt het verschil, niet de methode, niet het onderwijsmodel en ook niet de tablet’.

Voor informatie kunt u contact opnemen via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.