Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken houdt in dat je je toetsgegevens gebruikt als middel om je onderwijs te sturen. Vaak echter verliezen scholen zich in het analyseren van toetsen met als gevolg dat de werkdruk toeneemt en er in de klas nog niet veel verandert.

Opbrengstgericht werken is voor Centraal Nederland werken aan het inhoudelijk vakmanschap van leraren en zo  aan positieve leeropbrengsten. Daarbij stellen we niet alleen doelen op cognitieve leergebieden als rekenen en lezen, maar willen we samen met u werken aan de brede ontwikkeling van leerlingen. Dat betreft dus ook samenwerken, het ontwikkelen van een kritische houding, maatschappelijke betrokkenheid, etc.