Beginnende geletterdheid

shutterstock_246298159

Goede basis voor beginnende geletterdheid leggen? De inspectie spreekt dan over een beredeneerd aanbod. De school kan daarbij verantwoorden aan welke doelen wordt gewerkt en op welke wijze.

Centraal Nederland kan u ondersteunen bij het leggen van een goede basis voor (beginnende) geletterdheid in groep 1 en 2. De tussendoelen taalbewustzijn en alfabetisch principe zijn de twee krachtigste voorspellers voor succes tijdens het leren lezen. Daarom kiest Centraal Nederland ervoor deze twee doelen onder de loep te nemen.

Centraal Nederland staat bekend om maatwerk. Het is mogelijk om de inhoud van de studiemiddagen aan uw vragen, wensen en situatie aan te passen

In een bijeenkomst van 2,5 uur zoomen we in op deze 2 tussendoelen:

  • wat wordt verstaan onder taalbewustzijn, waaronder het fonemisch bewustzijn;
  • spelen van het reflectiespel voor effectief (lees)onderwijs;
  • wat zeggen de kwaliteitskaarten over de tijdsbesteding;
  • welke minimumdoelen stellen wij in groep 1 en groep 2;
  • is ons aanbod voldoende;
  • welke toetspakketten zijn geschikt.

Geschikt voor leerkrachten groep 1 en 2
Duur:   één bijeenkomst van 2,5 uur
Datum: in overleg

Wilt u een goede basis voor beginnende geletterdheid?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.