De lerende organisatie     

Hoe zorgen we ervoor dat onze school niet alleen een leeromgeving voor de kinderen is maar ook voor alle medewerkers?

Een lerende organisatie worden betekent dat er bewust uren voor scholing van de medewerkers wordt ingezet. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn er niet alleen om een document in het archief te hebben. Of om te kunnen beslissen over het al dan niet verlengen van een tijdelijke aanstelling. Deze gesprekken zijn erop gericht verbeteracties af te spreken en te faciliteren. En om de kenmerken van HGW ook toe te passen op ons leidinggeven.

Dit betekent:

  • een ontwikkelplan voor het team opstellen;
  • persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers opstellen;
  • bepalen wat de school de komende jaren nodig heeft;
  • koppelen van de persoonlijke ontwikkeling van teamleden aan de teambehoeften;
  • vergaderingen zo maken dat mensen enthousiast worden om met en van elkaar te leren.

Van uw school een lerende organisatie maken?

Neem contact op met info@centraalnederland.nl
Ook kunt u ons bellen: 085 – 8 330 330.