Communicatie(trainingen)

Communicatie gaat niet alleen over spreken, maar ook over luisteren, gedrag en interactie.

Communicatie raakt ons als totale persoon. Als de communicatie niet goed verloopt, heeft dat dus grote invloed op ons, ons werk, ons team.
Een communicatietraining bij Centraal Nederland biedt niet alleen theorie en oefening; er is ook veel aandacht voor de cursisten zelf.

Bij een communicatietraining kunt u denken aan:

  • Respect: iedereen heeft recht op een respectvolle behandeling.
  • Medeverantwoordelijkheid: het hele team is verantwoordelijk voor het welzijn van een ander groepslid.
  • Actiebereidheid: veranderingen komen alleen tot stand door actiebereidheid bij uzelf.
  • Goede sfeer: samenwerking en wederzijds respect tussen ouders, collega’s en leidinggevende is bepalend om te komen tot een goed pedagogisch klimaat in de klas.
  • Gesprekstechnieken: luisteren, samenvatten en doorvragen.

Als de communicatie niet goed verloopt, heeft dat grote invloed op ons, ons werk, ons team

Aanpak:

Een communicatietraining is per definitie maatwerk dat is afgestemd op de deelnemers. Daarnaast ontstaat de training ook deels door de interactie met elkaar. Een aantal vaste onderdelen:

  • intakegesprek met (bovenschoolse) directie;
  • praktische benadering vanuit theoretische modellen, zoals de IJsberg van McClelland met aandacht voor de onderliggende overtuigingen van menselijk gedrag; of het Ui-model van prof. dr. Korthagen;
  • schakelen tussen vier niveaus (inhoud, procedure, interactie, emotie);
  • reflecteren op eigen gedrag en elkaars gedrag;
  • feedback geven en ontvangen. 

Communicatie aanpakken?

Neem dan contact op via info@centraalnederland.nl of 085 – 8 330 330.