Uw school op de kaart zetten     

groep-kinderen-centraal-nederland

Politici, journalisten, ouders, vrijwel iedereen heeft een mening over onderwijs. Er zijn oordelen en vooroordelen. Met als gevolg ongenuanceerde en onvolledige verhalen waar scholen last van kunnen hebben.

De PO-Raad vindt dat de regie van het maatschappelijk debat bij de schoolbesturen en de scholen hoort te liggen. Daarom is Vensters Primair Onderwijs ontwikkeld. Van elke school wordt het Schoolvenster getoond op www.scholenopdekaart.nl .

Samen met schoolbesturen en scholen wil Vensters PO komen tot een instrument waarmee zij:

  • de eigen organisatie professioneler besturen en opbrengstgerichter kunnen werken;
  • aan belanghebbenden verantwoording kunnen afleggen;
  • informatie voor ouders beschikbaar kunnen stellen met het oog op een schoolkeuze.

Openheid is belangrijk want:

  • scholen kunnen zichzelf vergelijken met andere scholen; dit kan zeer leerzaam zijn;
  • scholen kunnen de dialoog met belanghebbenden, zoals ouders, aangaan. Dit dwingt scholen om zaken uit te leggen en houdt ze scherp;
  • scholen die open en transparant zijn, scheppen vertrouwen.

Zodra je zaken wilt verbergen, schept dit bij anderen wantrouwen. En: onderwijs is in principe een zaak die vertrouwenwekkend is. Wees daarom open en verberg niets!

Uw school presenteren via Vensters Primair Onderwijs kunt u uitbesteden aan Centraal Nederland.

In heldere en aantrekkelijke taal zetten wij de informatie die u wilt geven in Vensters PO. Dit kan ervoor zorgen dat uw school nog beter op de kaart komt te staan!

Aan de slag met Vensters PO?

Neem dan contact op met info@centraalnederland.nl. U kunt ook bellen naar 085 – 8 330 330.